Business Lessons

gallery/creative_logo2

Урок 9: Петте сили на Портър

        Теорията за петте сили на околната среда е разработена от Майкъл Портър през 1979 г. Той е бил професор в Харвардския университет. Тази теория е много полезен инструмент, когато трябва да изследваме микро средата, в която дадена организация извършва дейността си. Тези пет сили са следните: конкуренция, бариери при навлизането в бизнес сектора, заместители, влияние на доставчиците, влияние на потребителите. Ще разгледаме всеки от тях.

 

Вид на конкуренцията

        Майкъл Портър казва, че е нужно да погледнете в микро средата на организацията с разбиране за това от какво значение е конкуренцията. Когато разглеждате каква е конкуренцията за фирмата, то вие ще видите кои са вашите конкурентите, колко са на брой /дали са много или малко/ и как се развиват в бизнес отношение тези конкуренти /дали увеличават продажбите и печалбите си или обратното/.

 

Бариери за навлизането в даден бизнес сектор

        Портър препоръчва и да се разгледа и заплахата от навлизащите в дадения бизнес сектор конкуренти и дали е лесно за тези нови конкуренти да влязат на пазара или не. Възможно е в даден сектор да има бариери за навлизането на нови конкуренти, например високи първоначални разходи, придобиване на лиценз за извършване на дейност /авиокомпании, застрахователни компании и др./ и други подобни бариери. Трябва да се вземе предвид дали даден сектор е високопечеливш или не толкова. Ако има високи печалби в този сектор, то и желанието за навлизане на повече компании ще е по-голямо.

 

Заместители

       Трябва да видите и какви са заместителите на стоката или услугата, която предлагате. Ако например продавате бензин, то трябва да вземете предвид че той има заместители като газ, дизел или електричество. Ако продавате кафе пък трябва да вземете предвид, че негов заместител може да бъде например чая или енергийните напитки. Срещата по Скайп може например да замести бизнес среща. И така нататък.

 

Влияние на доставчиците

      Тук трябва да видите дали има много доставчици на нужните ви суровини или е трудно да се намерят такива. Ако доставчиците са много и вие може да избирате измежду тях, то тогава тяхното влияние върху вас е малко, тъй като вие имате избор и може да смените всеки от тях по всяко време. Ако доставчикът обаче е само един, то тогава той има голямо влияние върху вас и се налага да се съобразявате с него. Също така е важно да видите дали изобщо ви е нужен доставчик или може да взимате необходимите ви суровини направо от производителя.

 

Влияние на потребителите

      По отношение на потребителите трябва да гледате колко чувствителни са те към промяната на цената на стоката или услугата ви. Възможно е например, ако вдигнете съвсем малко цената, вашите клиенти да отидат веднага при конкуренцията. Трябва да вземете предвид и това доколко е лесно за потребителите да сравняват цените. Например сега е много лесно да се влезе в интернет и да се сравнят различните цени на стоките и услугите и да се избере най-изгодната. Ако вие имате уникален продукт, който никой друг не предлага, то тогава вие сте в сигурна позиция, тъй като на практика нямате конкуренция.

 

       Ползването на анализа чрез петте сили на Портър е много полезен инструмент за дадена фирма, тъй като дава реална представа за заобикалящата я бизнес среда и след това може да се реши как да се действа и какви стратегии да се развиват за в бъдеще.

www.000webhost.com