Business Lessons

gallery/creative_logo2

Урок 9: Въвеждане на служителя на новото работно място


         След като сте избрали подходящия кандидат за свободното място във вашата организация, то вие вече сте се сдобили с един чисто нов служител. И въпреки, че сигурно сте му дали много информация по време на целия процес на наемането му, само когато започне работа в организацията ще получи реална представа за естеството на работата.             
         Започването на нова работа е много важен момент и ако точно тогава не дадем на новия служител всички инструменти и начини за справяне с работата, то той може да се провали и това ще се отрази на запазването му на поста.
        Според някои статистики 86% от служителите решават дали да останат да работят на новото работно място в първите шест месеца от започването им. Върху това се отразява информацията и подкрепата, които те получават започвайки новата си работа. Също така статистиката казва, че 69% от служителите остават да работят за дадената организация повече от 3 години, ако са получили добре структурирано въведение в работата. Както се вижда от тези изследвания, въведението в работата е от особена важност както за служителя, така и за организацията.   
        Въведението в работа може да се осъществи чрез различни подходи. Вместо само да извикаме новия служител и да му обясним набързо какво се иска от него и после всеки да се заеме със задълженията си най-добре е да комбинираме няколко различни стратегии. Има много и различни нови и иновативни техники, чрез които да успеем да въведем правилно новия служител в работата.
        Ето някои от тях:

      - Изпращане на предварителна информация на служителя относно естеството на работа или предаването на тази информация устно при среща със служителя. Това ще му даде чувство за сигурност, тъй като ще има една обща представа за това какво може да се случи;
        - Може да му дадем възможност да се свърже и да общува с другите ни служители, като добър инструмент за това може да бъде т.нар. buddy system (приятелска система), тоест създаване на приятелство между новия служител и по-опитен служител, като това ще му помогне да се сближи и с другите служители. Това би накарало новия служител да се чувства по-уютно и по-сигурно в новата среда и би го накарало да иска да остане.
        - Насърчаване на обратната връзка от страна на новия служител. За да оцените как преминава процеса на въвеждане в работата на новия служител е необходимо да получавате информация от него, затова насърчавайте го да я споделя с вас. Ако имате възможност постоянно да правите оценка на системата за въвеждане на нови служители, то бихме могли много по-лесно да правите промени относно техниките и стратегиите, които прилагате.

       За да е успешно въвеждането на новия служител, най-добре е да се използва комбинация от тези техники.
        Някои компании правят нещо като предварителен тренинг на новите си служители чрез онлайн платформи. В такъв тип платформи новия служител би могъл да намери базова информация за организацията, в която ще работи, като например с кого да се свърже от HR отдела при нужда, къде би могъл да паркира колата си, както и информация за някои основни политики и процедури на организацията.
       Когато имате група от нови служители, то тогава може да направите групово въвеждане на служителите, като най-често това става чрез различни групови обучения. В такъв случай ще ви трябва някой, който да ги обучава. Може да включите и някой гост-обучаващ, като например някой от топ мениджърите в организацията, който да им обясни какви са целите и визията на организацията. По този начин новите служители ще разберат, че са важни за организацията. Този начин на обучение е хубава възможност за служителите да се опознаят един друг. Все пак не бива да се забравя и обучението лице в лице, което се извършва от прекия ръководител, тъй като това е може би най-важната част от въвеждането на новите служители. Това е така, защото прекия ръководител е човекът, който може да подкрепи и насочва новия служител повече от всеки друг в организацията.


Източник: www.open2study.com

 

 

www.000webhost.com