Business Lessons

gallery/creative_logo2

Урок 8: PESTEL анализ

         PESTEL анализът е много полезен инструмент при определяне на факторите на външната за фирмата среда. Факторите, върху които се основава този вид анализ са шест и неговото име идва от първите им букви на английски език. Те са следните: политически (Political), икономически (Economic), социо-културен (Sociocultural), технологичен (Technological), природен (Environment) и законов (Legal).

         Ще разгледаме всеки един от тези фактори по отделно и ще видим как те влияят на фирмата.

         Политическия фактор се изразява в следните неща: определяне на данъците, на таксите и на митатата от държавата. Техният размер оказва голямо влияние върху бизнеса, тъй като с тяхното вдигане се увеличават и цените на произвежданите стоки и услуги. Чрез митата държавата може да защити собственото си производство. Ако например сте производител на автомобили и искате да внасяте коли в Германия, то вие ще видите, че митата са доста високи, тъй като държавата защитава производството на собствените си автомобили правейки по-скъпи вносните автомобили по този начин. Друг аспект на този фактор са законовите регулации на работното време на магазините и на работното време на служителите. В някои държави не всички магазини могат да работят денонощно. А пък в някои държави като Франция има строги правила за работното време на служителите, което в някои отрасли там е до 35 часа на седмица.

         Икономическата среда е концентрирана около бизнеса и неговите клиенти. Ако бизнеса и клиентите са склонни да купуват, то това е добър период за икономиката като цяло, тъй като потребителите и предприятията купуват. Икономиката по принцип винаги преминава през цикли, които се състоят от няколко етапа. Един от тези етапи е икономическата криза. Когато има криза, това се отразява върху бизнеса по един или друг начин. Обикновено най-много се отразява тя на производителите на луксозни стоки и на стоки и услуги, които не са от първа необходимост.

         Социокултурната среда всъщност представлява демографията на дадена страна. А когато говорим за демография имаме предвид възрастта, разпределението по полове, образованието, доходите и други характеристики на населението. Също се взема предвид и броя на членовете на семейството. Тенденцията е към намаляване на броя на членовете на едно семейство. Докато в миналото хората са имали повече деца и са живеели при родителите си, сега повечето хора имат по едно или две деца и живеят отделно от родителите си. Това влияе върху икономиката и върху бизнеса. Също така в днешно време повечето жени не си стоят вкъщи и да се грижат за домакинството, а ходят на работа. Това понякога води до нужда от наемане на детегледачки, чистачки и други помощници, което намалява безработицата. А понеже и двамата родители ходят на работа и нямат време, често се налага да се готви бързо, което води до увеличаване на продажбите на полуготови храни.

        Технологията също доста влияе върху бизнеса. Тя се развива и променя много бързо и понякога на някои фирми им е трудно да са в крак с новите технологии и да предлагат на клиентите си стоки или услуги, които да са максимално съобразени с тях. Това намалява тяхната конкурентоспособност. Ползата от технологията се изразява в това, че интернет пазара стана глобален и всеки, който иска може да продава стоките си почти навсякъде по света.

        Природният фактор е фактор, който не може да се повлияе от човека. Понякога има суши, наводнения, урагани или земетресения, които нанасят сериозни вреди на бизнеса. Ако има суша през дадената година, то ще намалее реколтата, а това води до по-високи цени на стоките и евентуално свиване на потреблението, което пък от своя страна води до загуби. Ураганите, земетресенията и наводненията пък често влияят не само на земеделието и животновъдството, но и на туризма и на транспорта.

         Законовият фактор се изразява в законите, които установяват правилата как трябва да се води един легален бизнес, как да се наемат служители, колко часа да работят и какво да е минималното заплащане, а също и законите относно какъв да е размера на данъците и други подобни.

 

 

www.000webhost.com