Business Lessons

gallery/creative_logo2

Урок 7: Интервюто


                  Интервюто е една от най-важните стъпки при набирането на персонал и е един от най-популярните инструменти за намиране на подходящите хора за свободните работни места в организациите. Въпреки това при интервюто често се допускат грешки, защото ние като интервюиращи разчитаме на собствената си преценка относно кандидата, а тя понякога може да не е най-правилната.
            Чрез интервюто можем да разберем някои неща за кандидата, които не можем да видим в автобиографията му, като например какъв е начина му на общуване и какъв е като личност. Също можем и да проверим дали някои от нещата, написани в автобиографията му са истинни (например дали наистина има компютърна грамотност или дали наистина владее английски език). Трябва да се уверим, че ако наемем този човек, той ще може бързо и лесно да се сработи с останалите от екипа.
                  Главните причини за провеждането на едно интервю са две:

Да се опитаме да получим повече информация за кандидата – информация относно неговите умения и качества и относно неговата опитност;
Да дадем на кандидата повече информация за организацията, в която кандидатства – много е важно да дадем точна и вярна информация, тъй като е доста неприятно за някого да започне работа някъде и да се окаже, че не е това, за което са му говорили на интервюто. Това, освен разочароващо е и разход за организацията, тъй като целия процес по търсене и наемане на служител ще трябва да се започне отначало.


Какви са възможните грешки, които могат да възникнат по време на интервюто?

Неправилна обработка на данните на кандидата, получени от интервюто;
Неправилна преценка на интервюиращия;
Неправилно формулиране на въпросите;
Не добре обучен интерюиращ;


            При провеждане на интервю могат да си използват различни техники или комбинация от техники. Една такава техника е задаване на ситуационни въпроси. Чрез тях се позволява на кандидата да опише дадена ситуация и какви качества и умения е проявил, за да се справи с нея. Такива въпроси могат да са например:

Опишете някоя ситуация от предишната или настоящата ви работа?
Как се справихте с нея и как решихте проблема?
Какви бяха последствията от проблема или от вашето решение на проблема?

Чрез такива въпроси ще получите информация за нивото на уменията на кандидата и за начина му да се справя с проблемите.
             Интервюто е най-често ползвания инструмент за намирането на подходящи хора за дадената длъжност в организацията, затова е важно да се стремим да не допускаме грешки при провеждането му, тъй като това ще доведе до много разходи.


Източник: open2study.com

 

 

www.000webhost.com