Business Lessons

gallery/creative_logo2

Урок 6: Характеристиките на успешния мениджър

           Ако направите едно търсене в интернет какви са характеристиките на успешния мениджър, то най-вероятно ще намерите много статии, в които се описват много и различни личностни характеристики на успешния мениджър.

          Нека обаче погледнем по друг начин на мениджмънта, а именно мениджмънт чрез обекти. Тази теория е създадена от Питър Дракър, който е един от най-влиятелните гуру в областта на мениджмънта в последните 30-40 години. Най-общо теорията звучи така: мениджъра управлява екипа си по-скоро като задава на служителите какви са целите, отколкото да им казва как точно да постигнат тези цели. По този начин служителите имат свободата сами да избират начина, по който да постигат целите.

         Мениджмънта чрез обекти има три основни характеристики:

         - Включване на всички от екипа при идентифицирането и определянето на целите – мениджъра включва всички от екипа при определянето на целите и при изпълнението на задачите, по този начин хората са по-склонни да сътрудничат, тъй като се чувстват лично замесени във всяка една дейност;

         - Изясняване на целите – целите трябва да бъдат ясно формулирани, за да няма несъответствия в последствие, което да доведе до лошо изпълнение на задачите;

         - Наличие на добра комуникация в екипа – наличието на обратна връзка е много важна, не е достатъчно просто информацията да върви от мениджъра към екипа, а трябва да има движение и в обратна посока, за да може да се действа при евентуални грешки и разминавания.

 

 

Вижте и Урок 7: SWOT анализ и неговото прилагане в мениджмънта

 

www.000webhost.com