Business Lessons

gallery/creative_logo2

Урок 6: Петте групи процеси в управлението на проекти


         Управлението на проекти се състои от множество процеси. Тези процеси могат да бъдат разделени в пет основни групи. Всеки един от тези процеси принадлежи към някои от областите на знанието за управлението на проекти, но за да е по-лесно за разбиране процесите са обособени в пет отделни групи. Тези групи са следните: процеси по иницииране, процеси по планиране, процеси по изпълнението, процеси по контрол и следене и процеси по приключване.
         Засега е добре да запомните, че жизнените фази на проекта са 4 и те са следните: концепция, развитие, изпълнение и приключване. Не бъркайте обаче фазите на проекта с групите процеси по проекта. Четирите жизнени фази са начина, по който са разделени етапите на проекта от неговото начало до края му, а процесите представляват начина, по който се управлява проекта, като някои от тях се повтарят в различните етапи на проекта.
         Сега нека да разгледаме как тези пет групи от процеси работят заедно по време на етапите на проекта.
               

 

 

 

 

 Фиг. 1 Етапи на проекта


           При етапа на оформяне на концепцията на проекта ще започнем с процесите по планиране , при етапа на развитие – процеси по планирането, при изпълнението – процеси по изпълнението и при приключването – процеси по приключването. При всички етапи се използват процесито по контрол и следене, тъй като е необходимо непрекъснато да се извършва мониторинг и контрол на всички дейности по проекта. По този начин ще може да правите своевременни промени, ако е необходимо.
           При по-мащабни проекти често се случва процесите да се извършват около етапите от жизнения цикъл на проекта, отколкото да се случват по време на самите етапи. Например при един огромен проект какъвто е например домакинството на Олимпийските игри дейностите по него са толкова много, че се налага да се подразделят на подпроекти или на подфази. По този начин всеки процес може да се повтаря за всеки подпроект или подфаза.
 

Източник:

open2study.com

 

 

    gallery/proekti 1
    www.000webhost.com