Business Lessons

gallery/creative_logo2

Урок 6: Защо отсяването е толкова важно?


           Набирането на персонал е дейност, която е свързана с много разходи за организацията. Именно поради тази причина е необходимо да се прави скрининг (отсяване) на кандидатите за работата. Чрез скринингът се увеличава шанса да намерим точния кандидат за поста, с което можем да намалим разходите по търсенето му.
         Скринингът представлява метод, чрез който се отсяват кандидатите. Такива методи могат да бъдат: интервю, психометрични тестове, медицински тестове, проверка на референциите в автобиографията (проверка на посочените предишни работодатели) и други.
       При процеса на пресяване на кандидатите се минава през няколко етапа:

1. Отсяване на получените автобиографии

      Когато пуснем обява за работа, получаваме някакво количество от автобиографии на кандидати за мястото. Нашата работа е да отсеем тези, чийто качества и знания не отговарят на изискванията за длъжността. Трябва да си определим няколко ключови изисквания и да се базираме на тях при избора.
2. Провеждане на телефонни интервюта с избраните кандидати

         По този начин вие може да дадете на кандитата повече информация за работата, но и да получите повече информация за личността и професионалните му качества и да разберете какво го мотивира да кандидатсва за това работно място. Така ще може да определите дали си струва да се инвестрира време за интервю с дадения кандидат.
3. Провеждане на лични интервюта

          Чрез тях може да оцените в кандидата такива неща като уменията им за общуване, как се изразяват и как се държат с другите хора. Също може да разберете по какъв начин те изразяват това, какви са техните нужди и как формулират това, което могат да дадат на организацията.
4. Проверка на предишните работодатели на избраните кандидати

          След провеждането на интервютата сте си избрали един или няколко потенциални кандидати за мястото, които според нас пасват най-добре и сега може да проверите техните предишни работодатели, посочени в автобиографиите им. Те могат да ви дадат положителна или отрицателна препоръка за дадения кандидат. Проверката на референциите е добър начин за отсяване на кандидати, тъй като 30% от автобиографиите не отговарят на истината или част от тях са неистинни.


      Има и някои допълнителни тестове, които се изискват според спецификата на работата и на организацията. Такива са например медицинските изследвания, които показват дали кандидата е годен за тази работа. Това се налага само на някои места. Например за работа в ресторант или друго заведение за хранене е нужно медицинско свидетелство, че кандидата е здрав.
     Друга допълнителна опция за отсяване е споменатия по-горе психометричен тест. Често такива тестове могат да се намерят онлайн. Те добре показват какви са познавателните и психологическите умения на кандидата. Чрез тях се оценяват такива неща като емоционалната му интелигентност, умението му за работа под напрежение, уменията му за справяне с трудни ситуации, отношението му към заобикалящата го среда и други.
           С всеки процес на отсяване вие намалявате броя на потенциалните служители и така намалявате вероятността да попаднете на хора, които не са подходящи за поста и само ще ви изгубят времето.

 


Източник: open2study.com

 

 

www.000webhost.com