Business Lessons

gallery/creative_logo2

Урок 5: Поставяне на финансови цели чрез SMART анализ

         SMART анализа помага за правилното формулиране и поставяне на финансовите ни цели. Често обаче се случва хората да не разбират как точно да го прилагат и правят грешката да нагаждат целите си според анализа, а не анализа според целите си.

         Името на този тип анализ е акроним и означава следното: S – specific (специфичност), M – measurable (измеримост), A – attainable (постижимост), R – realistic (реалистичност), Т – time (време за постигане на целта).

 

        Нека започнем с първата буква от акронима S – определяне на специфичността на целта. Тук трябва да определим кой трябва да достигне целта, какво ще получим при достигането на целта, кога ще успеем да достигнем до целта и защо искаме да достигнем тази цел (мотивация.) Например, ако целта ви е да си купите нова кола. Кой ще получи новата кола? - Вие. Какво ще получите? - Нова кола. Кога ще си купите колата? - Когато успеете да съберете необходимата сума или да получите банков заем. Защо искате да си купите нова кола? - Защото ще може да се придвижвате по-лесно и удобно.

        М е за измеримостта на финансовата цел. Измеримостта се изразява в две направления: в общата сума, която е необходима за да получим желаното и в стъпките, които са необходими за постигането на целта. Например колата ще ви струва 5000 лв – това е общата сума, а вие ще съберете парите за 10 месеца, като отделяте по 500 лв на месец – това са стъпките, които ще ви доведат до желаната кола.

        А е за постижимостта на целта. Трябва да определите дали сумата, която трябва да съберем е поносима за вас. Например, ако заплатата ви е 2000 лв на месец, вие най-вероятно ще може да отделяте по 500 лв на месец за нова кола. Но ако заплатата ви е 700 лв, то 500 лв ще са много за вас.

        R е за реалистичността на поставената от вас финансова цел. Трябва да си определяте само такива финансови цели, които бихте могли да си позволите. Вие например може да поискате да си купите много скъпа яхта, с която да плавате по света. Целта по принцип е постижима, ако вие работите за 2000 лв и сложите много дълъг срок за събиране на необходимите средства. Тогава обаче трябва да се запитате дали си заслужава да чакате толкова дълго и дали не е по-добре да си поставяте по-малки и по-лесно достижими цели, като купуване на нова кола или мебел, или нещо друго, в зависимост от нуждите ви.

        И последната буква от акронима е T – времето, което ще определите, за да постигнете целта си. В зависимост от доходите ви и от желаното, времето за постигане на целта ви може да варира. В примера с колата виждаме, че при заплата 2000 лв можете за 10 месеца да спестите 5000 лв без да натоварвате прекалено бюджета си. Но ако заплатата ви е 700 лв и вие решите, че може да отделяте не повече от 100 лв на месец, то тогава вие ще трябва да чакате 4 години и 2 месеца, за да съберете нужната сума.

 

 

    www.000webhost.com