Business Lessons

gallery/creative_logo2

Урок 4: Организационна култура и външна среда

         Външната среда е средата, в която организацията извършва своята дейност. Тя се променя много често и много бързо и е много трудно за организацията да се адаптира адекватно към тези промени.

        Да вземем за пример музикалната индустрия и как се променят нещата там. Преди време хората си купуваха музика записана върху плочи, след това носителите се смениха с магнетофонни касети, после те пък бяха заменени от компакт дисковете във формат MP3, докато стигнем до днешния момент, в който почти никой не ползва CD, а повечето хора предпочитат свалят директно файловете върху харддиска на компютъра си или на смартфона си. Звукозаписните компании са принудени да правят всичко възможно, за да попречат на потребителите да свалят музиката нелегално, това значи да се измислят различни и все по-сложни защити.

        Нека сега да погледнем организационната култура и как тя влияе върху представянето на организацията. Корпоративната култура влияе много силно върху успеха на компанията. Компаниите, които се представят по-добре в бизнеса от конкурентите си имат силна и позитивна организационна култура, с която служителите се идентифицират. По този начин мениджмънта и персонала са по-добре фокусирани върху целите и обектите, които компанията се опитва да постигне.

 

 

Вижте и Урок 5: Етика и социална отговорност

 

www.000webhost.com