Business Lessons

gallery/creative_logo2

Урок 3: Тормозът на работното място


                Тормозът на работното място за съжаление е често срещано явление, а последиците от него могат да бъдат наистина сериозни. Така, че организациите трябва да правят усилия, за да предпазват служителите си от това да бъдат тормозени от началници или колеги.
                Едно скорошно изследване показва, че 85% от служителите са били тормозени или са ставали свидетели на тормоз над техен колега. А други 50% са били обект на тормоз през последните шест месеца. Тези резултати са меко казано шокиращи, което ни показва че тормозът на работното място си е истински проблем.
                И така, защо има тормоз? Често мениджмънта знае за това, но си затваря очите. В други случаи обаче ръководителите изобщо не знаят, че има тормоз между служителите или между ръководители и служители. И това може да бъде индикация за липса на контрол от страна на управляващите организацията, а това определено влиза в отговорностите им.
                Нека се опитаме да дефинираме понятието „тормоз на работното място“. Това не е толкова лесно, тъй като повечето действия, които се прилагат върху някого не са толкова очевидни на пръв поглед. Нека дадем пример: в Австралия един охранител в продължение на пет години е бил обиждан на расова основа и тормозен физически и най-вероятно е страдал от хронична депресия в резултат на тормоза. В края на краищата той напуснал. Въпреки, че организацията е имала политика по отношение на тормоза, то мениджмънта не е взел никакво отношение по случая. Служителят успял да докаже пред съда, че е бил тормозен и организацията е била осъдена да му плати обещетение в размер на 1.95 млн. долара. Ето как една грешка на мениджмънта може да коства много на организацията.
                Да погледнем една от дефинициите за тормоз: това е повтарящо се безпричинно действие и обикновено е насочено към даден служител или към група от служители. В резултат на това може да се стигне до последици като риск за здравето и сигурността на служителя. Така, че когато дадено действие се е случило веднъж, то трябва веднага да се вземат мерки да не се случи отново, като самия потърпевш или свидетел на случката реагира по някакъв начин. Ако никой не направи нищо, то тогава вероятността това да се случи отново е доста голяма. Ще дадем пример: Една новоназначена служителка в една фирма става свидетел на следното: нейният пряк началник се ядосва и хвърля книга по един от служителите си, всички включително и новата служителка си замълчават и не реагират по никакъв начин. След две седмици същият началник хвърля книга и по новата служителка. Изводът е, че след като никой не реагира на случилото се, причинителят (в случая шефа) смята, че може да го направи отново и да се държи по този начин с подчинените си.
                Нека погледнем сега и какво би струвал на дадена организация тормозът на работното място. Когато има тормоз - се създава стрес за дадения служител (или служители) и в следствие на това отсъствията му от работа зачестяват. Тези чести отсъствия са един от знаците, че нещо не е наред. Друг знак може да бъде ниското ниво на морала на персонала като цяло. А когато се стигне до сериозни случаи на тормоз в дадената организация, то тогава следват дела, завеждани от потърпевшите и плащане на обезщетения от страна на организацията. Понякога обаче последиците от тормоза могат да бъдат по-големи от изплащане на парични обезщетения. Пример: Ще разкажем случая на една 19-годишна служителка в едно кафене. Тя била тормозена от трима свои колеги, които я наричали „грозна“, изсипали рибено масло върху косата й и я карали да вземе отрова за мишки, за да се самоубие. В един момент тя наистина взела отрова за мишки и се опитала да се самоубие, за щастие безуспешно. Тормозът обаче продължавал. Накрая тя наистина се самоубила хвърляйки се от една сграда. Кафенето е било осъдено да плати 220 000 долара глоба за това, че е позволило тормоза да продължава. Всеки от тримата колеги също е бил осъден да плати глоба. Но истинската цена на тормоза тук е бил животът на младото момиче. За това ние трябва да сме сигурни, че в нашата организация на тормоза се гледа сериозно и че сме взели всички мерки да го предотвратим или пресечем в зародиш. И трябва да се прави много повече от това просто да имаме политика относно тормоза. Трябва да сме сигурни, че всички служители разбират какво е приемливото поведение и какво е неприемливото поведение на работното място.


Източник: open2study.com
 

www.000webhost.com