Business Lessons

gallery/creative_logo2

Урок 3: Популярни методологии и стандарти в управлението на проекти


                Има огромно количество стандарти, ръководства и методологии, помагащи за успешното ръководене на проекти. Тук ще покажем само две от тях, като вие може да си направите допълнително проучване за всеки един от тях в интернет.
                Тези, които ще разгледаме са: PMBOK на PMI и Prince2.
Започваме с PMBoK на PMI:
                 Съкращението означава Project Management Body of Knowledge и е признат стандарт
(ANSI/PMI 99-001-2008 и IEEE 1490-2011).
             Произхожда от Института за управление на проекти (Project Management Institute – PMI), което е дружество с нестопанска цел, основано през 1969 г. в САЩ. PMBOK е публикувано за първи път като „white paper“ (авторитетно ръководство) през 1983 г., а първото издание е публикувано през 1993 г.
                Последното излязло издание е през 2013 - A Guide to the Project Management Body of Knowledge ( PMBOK® Guide ), Пето издание. Може да видите повече тук - http://marketplace.pmi.org/Pages/ProductDetail.aspx?GMProduct=00101388701
                Ръководството PMBOK представлява процес, който се основава на управленски стандарти и според който проекта се управлява от 42 процеса, които са разделени в 5 групи.
                То идентифицира девет области на знанието, които са приложими за по-голямата част от проектите. Тези области ще бъдат разгледани по-подробно в следващите теми. Те са: интеграция, сфера на действие, време, разходи, качество, човешки ресурси, комуникация, риск и осигуреност на доставките.
                Очаква се, че по време на жизнения цикъл на проекта тече постоянно усъвършенстване, което ще се отрази в постоянно подобряване на плана на проекта. Тези процеси се повтарят постоянно, така че да бъде постигната по-голяма детайлност и точност.
                PMBOK се ползва широко в САЩ с PMI теми, създадени в над 180 страни, а Института за управление на проекти (Project Management Institute – PMI) може да се похвали с над 650 000 членове.

PRINCE2
           Означава Projects IN Controlled Environments (Проекти в контролирана среда) и е по-скоро методология, отколкото стандарт.
               Създадена е през 1989 г. от UK Government’s Central Computer and Telecommunications Agency (CCTA) (Централна правителствена агенция за компютри и телекомуникации на Великобритания).
                Популярността й нараства и излиза извън рамките на агенцията. И така през 1996 г. се реализира сродната методология за управление на проекти, наречена PRINCE2.
                Последната версия е PRINCE2:2009 Refresh от 2009 г. със значителни промени, направени за да бъде адаптирана методологията към новата бизнес среда.
                Тя представлява управленска методология за задвижване на процесите, ползвайки 4 интегрирани елемента: 7 принципа, 7 теми, 7 процеса и среда на проекта.
            Седемте процеса обхващат като време целия жизнен цикъл на проекта от подготовката до завършващия етап. Те са: стартиране, иницииране, организиране, управление на разделението на етапите, доставка на продукта и затваряне на проекта.
                Седемте принципа са: бизнес устойчивост, учене от опита, определяне на ролите и отговорността, управление на етапите, управление на извънредните случаи, съсредоточаване върху продукта и настройване на проекта според средата.
                 Седемте теми са: състояние на бизнеса, организация, качество, планове, риск, промяна и прогрес.
                  Най-широко приложение има във Великобритания, Западна Европа и Австралия.

            Други, на които може да обърнете внимание са Critical Chain Project Management и
ISO 21500.

                Повечето методологии и ръководства са сравнително нови, най-старата е PMBOK. Истината е, че преди 1950 г. хората не са говорели за „управление на проекти“. И преди това проектите са били изграждани и изпълнявани, но не са били формирани все още систематични методи, основани на знанията относно изграждането на проекти.
                Много от организациите адаптират повече от един стандарт или методология, за да създадат свой собствен, отговорящ на нуждите им.

Източник: open2study.com


 

    www.000webhost.com