Business Lessons

gallery/creative_logo2

Урок 23: Социалните медии и HR


          В последните години социалните медии навлязоха широко в живота на хората. Това поставя много предизвикателства пред HR отделите и организациите като цяло, защото ние все още се намираме в зората на използването на социалните медии и все още няма правни и етични последици от използването им в организициите. Пример за последствие от тях е кибер стреса, който се получава в следствие на това, че хората често ползват социални медии като Facebook, Twitter, LinkedIn по време на работа. Към това могат да се прибавят и други онлайн активности, като плащане на битови сметки онлайн, избиране на нов автомобил или къща и т.н. Това нещо струва на организациите милиарди долари всяка година, най-вече заради ниската продуктивност поради ползването на социални мрежи и ползването на други сайтове. Това е важен въпрос, с който повечето организации не са сигурни как да се справят.
            Тук ще разгледаме някои техники или начини за минимизиране на негативния ефект от ползването на социалните мрежи по време на работа, тъй като те имат и положителен ефект, тъй като могат да бъдат друг начин, чрез който организацията да комуникира със своя персонал и да разбере какво мислят те. Затова е най-добре да се стремим да запазим положителните аспекти и да намалим негативните.
            Първият основен мит, свързан с използването на социалните мрежи е, че след като ги използваме извън работа, то тогава няма проблем. Но проблем има, тъй като когато правим някакви изказвания, то това може да бъде свързано с организацията, в която работим и може да има последици върху нейния имидж. За да минимизираме риска от това, то трябва да изясним на персонала си какво трябва и какво не трябва да пишат в социалните мрежи. Пример: един човек прави негативен коментар във Фейсбук за дете-инвалид. Впоследствие хората са възмутени и поглеждайки в профила му виждат, че той работи за компанията Х и започват да се обаждат в тази компания, за да изкажат възмущението си от действията на служителя.
           Друго, което може да направи даден служител е да даде конфиденциална информация за компанията, в която работи. Например: служител се хвали колко оборот е направил днес, а сред приятелите му в социалните мрежи има хора, които работят за конкуренцията. Очевидно споделянето на такъв тип информация може да доведе до загуби за компанията, за която работи.
            Може да се случи така, че даден служител да направи отрицателен коментар по отношение на свой колега. Това също води до много проблеми – нарушаване на репутацията на дадения служител.
            За да бъдат избегнати всички тези проблеми, най-добрият начин е да се приложи политика и процедури по отношение на социалните мрежи. Чрез тази политика ще се изясни какво е добре и какво не е добре да правят служителите пребивавайки в социалните мрежи. Никоя политика не може да покрие всички евентуални ситуации, които могат да възникнат, но осигуряват един вид ръководство какво да се прави. Тя трябва да бъде проектирана така, че да защитава организацията от юридическа отговорност, както и от всякакви етични проблеми. Също така трябва да бъде ясно и кога може да се прави разследване при нарушаване на тази политика. Трябва също така да бъде уточнено и изяснено на служителите, че вие като техен работодател имате право да следите какво правят онлайн. Трябва и да им покажете, че при нарушение от тяхна страна ще се извърши съответната процедура от ваша. Каква може да бъде тази процедура? Може да им дадете някакво предупреждение или да приложите дисциплинарно наказание.


Източник: open2study.com
 

www.000webhost.com