Business Lessons

gallery/creative_logo2

Урок 21: Методи за оценка на производителността


             Тук ще ви запознаем с най-често използваните методи при оценката на производителността. Ще покажем техните положителни и отрицателни страни. След като се запознаете с тях, може да ги използвате като направите оценка на себе си, за да разберете по-добре как именно работят. Както и в други случаи и тук е най-добре да ползвате комбинация от различни методи, за да получите най-добрия резултат при оценката. Често се случва така, че даден метод има определени недостатъци и се налага те да бъдат компенсирани чрез използването на друг метод.
                Видовете методи са:

                - Графична скала. Това е най-популярния инструмент. Ползва се скала с рейтинг. Това може да бъде скала например от едно до пет и с нея да се оценяват различните компетенции, умения и личностни характеристики на дадения служител. За да се направи оценка според тази скала, се взема информацията от самооценката на служителя. След това оценяващия прави своята обективна оценка на служителя, като си задава същите въпроси, каквито има и при самооценката. Накрая тези данни се обединяват и се прави оценка според скалата. Този инструмент се ползва често, защото е лесен за употреба. Лесно е за служителя да разбере как е оценен, защото той вижда нагледно къде се намира на скалата. Проблемът при подобно оценяване е, че на оценителят често му е трудно да даде най-лошата оценка и затова често дава някаква средна оценка. Това се получава, защото оценяващия вижда, че служителят не се представя добре, в същото време обаче не може да му даде твърде ниска оценка, тъй като не знае как да му обясни защо му я дава. Затова е нужно оценителят да бъде добре обучен как да прави оценки и как да обясни след това, защо е дал именно тази оценка. Въпреки тези недостатъци, ако комбинирате този инструмент с други инструменти, може да получите много добри резултати при оценката.
               - Рангова система. Чрез тази система се прави сравнение между различните служители. Тя се ползва, за да се направи оценка на хора, които вършат идентична работа (например сравнение между двама продавачи). Рангът се слага според общата оценка на служителя. Предимството на тази система е, че оценката става бързо и изглежда ефективна. Недостатъкът е, че оценката се прави върху цялата работа на служителя, а не се отделя внимание на отделните аспекти. Ако например оценяваме цял екип и само един от служителите се представя добре, а другите – не, то тогава общата оценка ще е лоша за целия екип и няма да се отчете това, че този конкретен служител се справя добре с работата си.
              - Принудителен избор. Това е метод, чрез който на служителя се дават определени фрази, които той трябва да потвърди или отхвърли. Тези фрази са формулирани така, че да не са нито позитивни, нито негативни и по този начин човек не може да бъде предубеден. Те могат да например: завършва докладите през 90% от времето; запазва спокойствие в стресови ситуации; рядко закъснява за работа; поддържа добри взаимоотношения с другите. Изреченията са общи и служителят просто е принуден да избере едно от тях.         Положителната страна на този метод е,  че оценителят първоначално не знае кое изречение е положително и кое отрицателно. След това обаче тези отговори биват претеглени и по този начин вече могат да бъдат дадени определени точки според отговорите. Недостатъкът на този метод е, че изисква много време и е труден за администриране.
              - Критични събития. Чрез този метод просто се наблюдава поведението на служителя за определен период, като се идентифицират случаите, когато се е представил добре и случаите, в които се представил лошо. Тук обаче трябва да има определени събития, когато да се е случило нещо особено. Недостатъкът на този метод е, че не можем да ползваме проценти при оценката, тъй като трябва само да гледаме честотата на събитията. Също така трябва да описвате само поведението, но не и уменията на служителя.


            Тези четири метода са само част от разнообразието от методи. Както казахме и по-горе, за да е реална оценката, най-добре е да използвате комбинация от различните методи.

Източник: open2study.com

 

 

www.000webhost.com