Business Lessons

gallery/creative_logo2

Урок 2: Стресът на работното място


                Стресът на работното място е все по-често срещано явление напоследък. Едно от последните проучвания в тази насока показва, че служителите с добро здравословно състояние са три пъти по-продуктивни от тези, които не са в добро здравословно състояние. От това можем да си извадим извода, че стреса и продуктивността са тясно свъзани. Затова е нужно да влияем на нивото на стреса и да го намаляваме до възможния минимум. Същото проучване показва, че персонала, който боледува по-често взема девет пъти повече болнични от тези, които са в принципно добро здравословно състояние. Така, че можем да посочим и финансова причина да вземем мерки по отношение на стреса на работното място.
                Резултатът от този стрес е несправяне с работата. За да разберем защо сме под стрес трябва първо да разберем причините за него. Причините могат да бъдат много и най-различни, например прекомерно голямото и прекалено малкото количество работа. Да, да нямаш много работа за вършене на работното място също може да бъде източник на стрес. Друга причина може да бъдат допълнителните часове работа – ако е за кратко време не е проблем, но ако е за постоянно, то тогава това се превръща в източник на стрес. Причина за стрес може да бъде и липсата на подкрепа от страна на началника или колегите. На никой не би му било приятно цялата тежест на работата да пада върху него и да няма кой да му помогне. Източник на стрес могат да бъдат и тормоза и насилието на работното място, както и превръщането на служителя в жертва на някого.
                За да разберем дали някой е под стрес има няколко знака, по които можем да познаем. Това са неща като безсънието и раздразнението. За много хора това прераства в зависимост от алкохола и наркотиците. Това са вътрешните знаци. Има и външни знаци – влошаване на отношенията между дадения служител и ръководителя и колегите му. Честите отсъствия на служителя също могат да бъдат знак за стрес. Има и още една група знаци – това са знаците, които идват от самата организация. Те индикират, че нещо не е наред в организацията и това оказва влияние на голяма част от служителите. Такъв знак може да бъде голямото текучество на персонал в тази организация, защото ако даден служител е стресиран на работното си място за дълъг период от време, то той ще търси варианти да смени работата си.
                И така, какво бихме могли да направим, когато има стрес на работното място? Решението е просто и е разделено в две фази:

Фаза 1 – анализиране на ситуацията и изграждане на стратегия за справянето с проблема или проблемите, причиняващи стреса. За да открием причината за стреса, трябва да си зададем въпроси от рода на: Дали е достатъчна подкрепата към служителите от страна на ръководителите?, Дали натоварването с работа не е голямо и дали не трябва да се наеме още персонал? След като открием причината трябва да разработим твърда и последователна политика за справяне със стреса. Също така трябва да разработим и процедура, по която ще се докладва събраната информация.
Фаза 2 – Прилагане на разработените политика и процедури от фаза 1. Това често означава, че се налага да се обучи персонала и да се уверим, че разбират тази политика и процедурите. Също така се налага да следим за ефективността им, като това може да се прави веднъж годишно например или на определен от нас период.


Източник: open2study.com

www.000webhost.com