Business Lessons

gallery/creative_logo2

Урок 19: Теория на справедливостта

         Теорията на справедливостта е развита през 1963 г. от Джон Стейси Адамс. Той установява, че работниците в една организация адаптират усилията си към резултатите, базирайки ги на доходите, които ще получат под формата на надница или заплата. Например, ако на един работник му се плаща определена сума, за да изработи 100 единици от дадена продукция на ден, а той може да изработи 120, то той най-вероятно няма да произведе тези 20 единици отгоре, тъй като няма да получи допълнително възнаграждение за тях. Но ако получи бонус – то той ще бъде мотивиран да произвежда допълнителните единици продукция.

        Тази теория, разбира се, може да се прилага не само за обикновените работници, но и за всички нива на организацията, включително и висшия мениджмънт.

       Не е задължително облагите за служителите да са във вид на парични бонуси, те могат да бъдат и признание, похвала, делегиране на отговорности и други.

www.000webhost.com