Business Lessons

gallery/creative_logo2

Урок 19: Оценка на производителността


         Оценките на производителността са главен компонент на всяка система за управление на производителността. Чрез тези оценки най-добре се следят и оценява работата на екипите и на служителите.
                Нека да разгледаме процеса на оценяване на производителността по-подробно. Първото нещо, което трябва да направим е да определим какви са стандартите, според които ще оценяваме. Това е задължително, тъй като без тях няма да можем да направим сравнение между работата на служителите и предварително зададените стандарти. Трябва да бъдем сигурни, че тези стандарти са коректни още от самото начало.
                Стандартите имат няколко аспекта и те са:

                - Стандартите влияят върху начина на работа на служителите. Те трябва да са пряко свързани с работата им. Например, ако имаме стандарт според който трябва да бъдем приятелски настроени, то този стандарт не би срещнал нуждите ни, ако трябва да оценяваме работата на някой, който въвежда данни на компютър. Ако обаче този същия стандарт се приложи за служител, който обслужва клиенти, например продавач-консултант в магазин, то тогава той ще ни даде реална оценка за част от работата на служителя. Така че, трябва да изберем такива стандарти, които да ни дадат реална оценка за работата на служителя.
                - Трябва да има ясно разграничение между това какво е добро представяне на служителя в работата и какво е лошо представяне.
                - Не може да вземаме за стандарт нещо, което е извън контрола на служителите. Например, ако работата, която извършват се влияе от атмосферното време, то ние не можем да ползваме времето като стандарт за оценка на служителите, тъй като то не се влияе по никакъв начин от тях.
                - Стандартите трябва да се основават на наблюдения. Нужно е да наблюдаваме как хората си вършат работата и как се държат на работното си място. Върху тези наблюдения ние можем да изградим стандарти, които са реалистични и достижими.

                Така, до тук говорехме за определянето на стандартите като начална точка за изграждането на система за оценка на производителността. Сега нека да погледнем набързо и целия процес на изграждане на тази система:

                - Първо определяме какви ще са ни стандартите, според които ще оценяваме работата на служителите.
                - Наблюдаване на поведението на служителите. Наблюдението на това, как служителите изпълняват задачите си може да ви помогне да получите някои индикации за начина, по който се представят на работното си място.
                - Получаване на актуална оценка за работата на служителите. Това може да се направи чрез тяхното интервюиране. Чрез интервюто ние говорим с дадения служители и получаваме информация, въз основа на която след това трябва да оценим този служител.
                - Предоставяне на обратна информация за служителя – на всеки служител трябва да се дава информация за това как е оценен. Така той ще разбере къде се справя добре и къде - не.


                 След като разбрахме как да изградим система за оценка на работата на служителите, нека сега погледнем как можем да подобрим тяхната производителност. За оценяващия оценката на даден служител може да бъде и възможност за получаване на ценна информация за компанията. Ако няма кой да вземе тази информация могат да се пропуснат възможности за подобряване на производителността на организацията като цяло. Например, ако даден служител се справя отлично с работата си, то той може да бъде повишен. Напротив обаче, ако се справя зле, то тогава може да се стигне до уволнението му и да се наеме по-добър служител на негово място. Между тези две крайности има много други варианти – преместване на служителя в друг отдел, преобучение и други.
                 Ето и няколко техники, чрез които да получите най-адекватна информация по време на интервюто:

                 - Винаги избирайте подходящото време, за да говорите със служителя, който ще оценявате. Ако той бърза или е изморен – няма да получите качествена информация. Затова уговорете се с него кога ще му е удобно.
                 - Може да си подготвите въпросите за интервюто, като дадете на служителя бланка, чрез която да оцени сам работата си. Въз основа на тази информация ще ви бъде по-лесно да получите желаната информация и да направите оценката си след това.
                 - Планирайте интервюто. Най-лесният начин да си планирате интервюто е като следвате схемата на формуляра за оценка. Така ще знаете, че не сте пропуснали нещо.  Източник: open2study.com

 

 

www.000webhost.com