Business Lessons

gallery/creative_logo2

Урок 17 Неформално обучение


               Както видяхте от предишните уроци има различни начини човек да се учи. Такъв начин е и неформалното обучение. Когато човек се учи по естествен начин, то тогава знанието е трайно и ефективно, по-лесно се запомня информацията и след това по-лесно се прилага на практика. Затова хората трябва да бъдат насърчавани да учат по този начин и тогава резултатите ще бъдат най-добри.
                Неформалното обучение представлява учене посредством ситуации и посредством други хора, тоест учене в движение. Например, когато сме започнали нова работа и попаднем в различни работни ситуации, ние си правим съответните изводи и трупаме опит, които прилагаме при следващите подобни възникнали ситуации. Също така, ако имаме някакво затруднение със софтуера и помолим колега да ни покаже как да се справим, това също представлява неформално обучение.
                Разновидност на този тип обучение е ученето посредством инциденти. Това е, когато се случи даден инцидент, тоест нещо случайно, то ние да си изведем съответните изводи от това, за да не допуснем пак да се случи.
                 Друг начин за научаване е ученето посредством случайност. Това е, когато вършим някаква задача и по-случайност намираме по-бърз и по-лесен начин да се справим с нея. Например без да искаме натискаме някакви клавиши от клавиатурата и откриваме, че това е шорткът, чрез който да направим това, което ни е нужно много по-бързо.
                   Въпреки, че неформалното и случайното учене са почти еднакви, все пак те се различават малко едно от друго по това, че при неформалното учене има планиране. Например, когато сте нов в организацията и някой по-опитен ви учи как да се справяте с работата си, то това е неформално обучение, но то е планирано и структурирано. При ученето по случайност няма предварително планиране, просто нещо се случва и ние се учим от това.
                Според някои проучвания неформалното обучение заема 30% от цялото учене в организациите, докато формалното обучение заема едва 7%. Доказано е също, че то е и по-ефективно от формалното. Затова е нужно да отделим време и средства за насърчаване на този тип обучение.
                Тук ще ви предложим няколко стратегии, чрез които да насърчите неформалното обучение във вашата организация:

            - Провеждане на срещи. Повечето хора мразят да ходят на работни срещи, но те са много полезни за получаване на знания. Чрез тях можем да разберем за други аспекти на областта, в която се развиваме. Също можем да научим и нови методи за вършене на работата ни.
              - Преглед на дейности. Това е когато например приключите даден проект, седнете и извадите най-важните неща около проекта на един документ. Така може да видите какви грешки са допуснати и как са били отстранени. Тези знания могат да послужат при изграждането на подобни проекти в бъдеще и да бъдат спестени нови грешки, загуба на време и разходи.
          - Проучвания. Те могат да бъдат правени онлайн и да са напълно анонимни. В действителност много организации провеждат проучвания, за да разберат каква е степента на ангажираност на персонала им.
          - Общуване лице в лице. Този начин на предаване на знания е най-стария познат начин, най-простия и най-ефективния. Това общуване може да бъде между мениджър и подчинен или само между служители, които са равни.Източник: www.open2study.com

 

 

000webhost logo