Business Lessons

gallery/creative_logo2

Урок 16: Моделът за развитие на групите на Тъкман

        Моделът за развитие на групите на Тъкман е много полезен модел, който илюстрира различните стадий, през които преминава развитието на една група.

        Брус Тъкман изследва теориите за груповата динамика през 1965 г. и излиза със своя собствена теория за развитието на групите. Различните стадии илюстрират как групата се развива, как посреща предизвикателствата, как се справя с проблемите и как постига резултатите си. Стадиите, през които преминава развитието на един екип или група са следните:

        - Формировъчен етап. Това е стадият, през който членовете на екипа се опознават. Съвсем нормално е в началото да няма конфликти. Нивото на стрес е ниско. Членовете на екипа все още работят по-скоро самостоятелно, отколкото заедно в екип. На този етап е необходимо ръководителят да контролира работата на екипа, тъй като хората в него все още не са се сработили.

       - Бурен етап. Както показва и името на етапа, групата преминава през бурен период – конфликтите нарастват и се оформя ясен стил на управление. Много е важно групата да не остане на този етап на развитие, а да премине в следващия етап. Има групи, които си остават на този етап, като за това допринася нетърпението като фактор и резултатът обикновено е провал.

       - Етап на нормиране. През този етап членовете на група се обединяват около целта, която искат да постигнат. Те работят вече за екипа, а не само за себе си. Те си сътрудничат, критиката между тях е конструктивна и вече има установена ясна йерархия. Всеки един от екипа много добре знае какви са задълженията му. Преминаването през този етап води до следващия етап – етапът на представянето.

       - Етап на представянето. Продуктивността на групата е много по-висока в сравнение с другите етапи. На този етап екипът е доста ефективен. Те работят заедно, за да постигнат вече дефинираните цели. Няма конфликти в групата. И дори и да се наложи смяна на задълженията на членовете от екипа, то тази промяна протича гладко, а работата обикновено се делегира между членовете на групата.

        - Етап на отлагане. На този етап, по-голямата част от работата по проекта е свършена. Екипът вече е достигнал целите си и е готов да бъде разпуснат, за да може след това да се сформира наново и да определи новите си цели. Този етап е труден за някои от членовете и това трябва да бъде повлияно по някакъв начин.

        И така, критиката към този модел може да бъде насочена към четвъртия етап – етапът на представянето. Тя се състои в това, че и на този етап от развитието на екипа обикновено все още има конфликти. Не е възможно изобщо да няма конфликти. Но конфликтът може да бъде нещо добро, особено ако се работи върху преодоляването на различията и постигането на консенсус.

 

 

www.000webhost.com