Business Lessons

gallery/creative_logo2

Урок 15: Развитие на служителите


             Развитието на служителите представлява тяхното осъвършенстване в процеса на работа, тоест те се учат чрез различните ситуации, които възникват в тяхното работно ежедневие.
              По какво развитието се отличава от обучението?

            - Обучението се провежда за определено време и неговата цел е служителите да придобият специфични знания и умения, а развитието може да продължи през цялата кариера на дадения служител, т.е. неговата продължителност е доста по-голяма.
          - Обучението е много по-тясно като определение в сравнение с развитието. Развитието може да включва в себе си много и различни обучения, както и придобиване на умения и знания от различните ситуации, в които попада човек.
             - При обучението се придобиват специфични знания и умения, а при развитието знанията и уменията са много и могат да са от различни области. Например при обучение как да боравим с определен софтуер, ние се научаваме как да работим с него и след това прилагаме тези знания и умения само с този софтуер. При развитието обаче към тези знания и умения прибаваме и тези, чрез които можем да работим и с други типове софтуер, умения за работа с хардуер (компютри, принтери и т.н.), умения за комуникация и работа с клиенти, умения за работа в екип и още много други.
             - Чрез обучението можем да научим как да се справим с нещо, което е познато вече на някой друг и той ни научава на него. Когато обаче трябва да се справим с нещо непознато, то тогава обучението не помага. Може да помогне само опита. Ако имаме опит, придобит чрез подобна ситуация, то бихме могли да се справим успешно и с новата ситуация. Например как бихте могли се научите да работите под напрежение? Единствения начин е да работите именно под напрежение. Аналитичните умения и уменията за решаване на проблеми също не могат да се придобият чрез обучение, а само чрез преживяването на различни работни ситуации.


           Начини на развитие. Начините на развитие могат най-общо да се разделят в две групи: индивидуално развитие и колективно (групово) развитие.

            - При индивидуалното развитие  всеки служител сам се грижи за своето развитие като личност и като професионални качества. Това може да става чрез различни източници: книги, интернет, четене на статии във вестници и списания и други. Хората с богат опит биха могли да пишат статии за списания и вестници и чрез получаването на обратна връзка да разберат дали имат пропуски в знанията и уменията си. Груповата дискусия също би могла да спомогне на отделния служител да се развива, тъй като така той сравнява знанията и уменията си с другите и това му позволява да мине на по-високо ниво на развитие.
           - Групово развитие – то може да включва различни дейности, като: екскурзии – това могат да бъдат пътувания до други клонове на организация или до конкурентни организации, за да се научи нещо ново и да се разбере какво се случва там; семинари – те са чудесен начин за развитието на цял екип или на целия колектив на организацията, като семинарът може да се отнася до това как да решаваме проблеми или как да мислим критично; работата в мрежа също е добър начин на взаимодействие между хората и развитието им като група; тийм билдинг (сплотяване на колектива) – това са различни дейности или пътувания, които организацията организира за служителите си, където те могат да си починат и в същото време да обменят опит и знания.


             За да може един служител да се развива успешно и да гради добра кариера най-добре е да съчетава знанията и уменията, научени от различни обучения със знанията и уменията, придобити от реалните работни и житейски ситуации. Така неговото развитие би било най-пълноценно и успешно.

Източник: www.open2study.com

 

 

www.000webhost.com