Business Lessons

gallery/creative_logo2

Урок 15: Работа в екип

           Какво представлява екипът? Екипът е група от хора, които имат една и съща цел и работят заедно, за да постигнат тази цел. Екипът се състои от различни хора с различни способности и поради тази причина той е ефективен в работата си. А за да е ефективен екипът е нужно хората в него да работят сплотено. Те трябва да слагат на първо място целта и задачите си, а след това себе си.

          Какви са добрите страни на работата в екип? Една от добрите страни на работата в екип е, че той се състои от хора с различни способности и знания, които се допълват взаимно. Например един от членовете на екипа може да изпълнява добре един вид задачи, но да не се справя така добре с друг вид задачи. И тук на помощ идва друг член от екипа, който разбира и се справя с втория тип задачи по-добре. Друга добра страна е, че членовете на екипа могат да се обучават един друг. Също така е възможно и лидерските роли да се сменят – в един момент лидер да бъде един от членовете /например, когато се изпълняват задачи от неговата компетентност/, а в друг момент лидер да е друг член на екипа. Това зависи от задачите и етапите на работа на екипа.

        Когато работите в екип, вие може да получите много и различни гледни точки, както и различни знания от другите членове на екипа.

Разбира се, понякога отношенията в екипа не са така хармонични. Работата в екип си има и своите лоши страни. Често се случва така, че един или двама души от даден екип се опитват да налагат своите виждания за нещата на останалите и по този начин другите не могат да изразят мнението и идеите си, тъй като се страхуват от присмех и неодобрение. Друг негативен аспект е нееднаквият принос на всички – почти винаги има един или двама, които работят по-малко от останалите. Тези неща често създават конфликти вътре в екипа. Също така негативно влияе и текучеството в екипа – ако членовете на екипа често се сменят, то това усложнява работата му.

        При работата в екип ще откриете, че всеки е различен и това често поражда конфликти, особено ако има няколко човека от екипа с по-твърди характери, които се опитват да наложат своите мнения и виждания над останалите и това води до личностни сблъсъци. Някои хора пък имат такъв стил на работа, че не успяват да се впишат във вашия екип. Има и случаи, в които работещите в даден екип са от различни култури и с различни разбирания за нещата, което прави сработването им като екип доста трудно.

        Има няколко вида екипи: проектни екипи, полуавтономни екипи и напълно автономни екипи.

        Първият вид са проектните екипи. Членовете този тип екипи имат много малък или никакъв принос при определянето на целите на екипа. Те се определят от проектния мениджър. Хората от екипа са съсредоточени върху изпълнението на задачите, а не във вземането на решенията.

       Полуавтономните екипи имат принос при определянето на целите на екипа. Те участват и при вземанията на решения, като ги обсъждат с мениджъра на екипа и определят заедно какво трябва да се направи.

      Напълно автономните екипи имат своя собствена посока и цел. Те са екипи, които определят целите на другите екипи, като например екип, който е сформиран с цел да консултира мениджърите в една организация. Те казват какво и как трябва да се направи. Тези екипи се ръководят сами, като определят сами своите цели и начин на вземане на решения и работят без нужда от надзор.

 

      Какво представлява ефективния екип? Ефективен е екипът, в който членовете му работят добре заедно. Те са отдадени на задачите, които трябва да изпълняват. И в следствие на това, че работят добре заедно, те извършват работата бързо и ефективно. В такъв екип всеки е с различни умения и знания. Например представете си един екип, който стои зад изработването и поддържането на един уеб сайт със съвети относно здравето. Ще се сетите, че на такъв проект му е нужен уеб разработчик на сайтове, но това не е достатъчно. Ще е нужен и маркетинг мениджър, който да проучи какви са търсенията и вкусовете на потребителите. Нужни ще са и хора, които да пишат статии и т.н. Също така ще трябва и поне един човек, който да управлява финансите, като най-вероятно постъпленията ще бъдат от реклами. Нужните хора за екипа са в зависимост от вида на сайта.

      Ефективността на екипа зависи и от три основни фактора:

      - Ясно определени цели. Тези цели трябва да са определени времево и в количествено отношение, както и да се знае начинът, по който да се постигнат.

      - Колективизъм. Това е умението за работа в екип. Има хора, които са индивидуалисти и предпочитат да работят сами. В екип обаче не може да си индивидуалист, там трябва да работиш за постигането на общите цели.

     - Комуникация. Добрата комуникация в екипа не се заключава само в размяната на имейли и оперативките, а и в самата комуникация по всяко време между членовете на екипа. В един ефективен екип всеки трябва да знае какво правят останалите.

 

www.000webhost.com