Business Lessons

gallery/creative_logo2

Урок 14: Устойчиви конкурентни предимства

         Конкурентното предимство е нещо, с което изпъквате пред конкурентите си. Пример за притежването на конкурентно предимство е производството на германски луксозни автомобили през 80-те и 90-те години на миналия век. Тези автомобили бяха снабдени с различни иновации и екстри, които не можеха да се намерят в обикновените автомобили и това беше тяхното конкурентно предимство. В днешно време обаче тези екстри могат да бъдат намерени в почти всички масово произвеждани автомобили. По този начин германските производители загубиха конкурентното си предимство.

         Конкурентното предимство обикновено е изградено от няколко ключови фактори на успеха. Те са свързани с персонала на компанията, с научноизследователската и развойната дейност, с дизайна и с операциите, като всички те са свързани помежду си.

Конкурентното предимство освен в иновация, може да се изразява и в уникална оферта при продажбата на даден продукт. Това е нещо, което вие правите различно от конкурентите си, предлагате продукта си по различен начин, по-добър от този на конкуренцията. Това може да се изразява в по-добра цена, в по-лесен начин за пазаруване, с по-добър начин на обслужване, със следпродажбен сервиз и т.н.

         След като изяснихме какво е конкурентно предимство, нека да кажем и какво е устойчиво конкурентно предимство. Това е предимството, което компанията ви има пред конкурентите си и което е много трудно за конкурентите да имитират или заменят по някакъв начин и би им отнело доста дълго време, за да успеят да го пресъздадат. В тези случаи вие си осигурявате за срок 3-5 години.

www.000webhost.com