Business Lessons

gallery/creative_logo2

Урок 14: Онлайн обучения


            В последните години развитието на технологиите и интернет оказа влияние и върху начина на обучение – те промениха и подобриха начина на обучение. Онлайн обучението може да протича по различни начини: като сами си търсим информация и се обучаваме; като ползваме т.нар. виртуални класни стаи, където се обучаваме под формата на курсове; дистанционно висше образование; видео конференции и уебинари и други.
                Онлайн обучението в организацията има много предимства пред традиционното обучение.
                Предимствата за организацията са:

                - Спестяват се доста разходи за организацията, която провежда обучението – напр. разходи за наемането на зали, разходите за лекторите също са по-малки. Могат да се редуцират и такива разходи като транспортни разходи и разходи за хотели, ако се налага да изпратим служителите си на обучение в друг град или в чужбина.
               - Знанията, които са предават са стандартизирани, а не различните лектори да предават материала по различен начин и да се получат разминавания в знанията на обучаващите се служители.
               - Достъпност до обучението по всяко време – служителите могат да влизат в системата и да се обучават по всяко време, когато им е удобно.

 

               Предимства за служителя:

               - Гъвкавост и достъпност – тази опция е предимство не само за организацията, но и за служителя. Той има достъп до обучението 24 ч в денонощието и може да се обучава, когато му е удобно, а не да се налага да се обучава в строго определени часове от деня.
               - Когато обучението е по време на работа, то служителите могат да се обучават във времето, в което имат най-малко работа и по този начин да се намалят разходите.  Как става това? Например, ако имате магазин и трябва да ви се прави обучение на персонала в определен час, то част от служителите ще отидат, а другите ще останат да работят. Точно тогава обаче може да има много клиенти, а намаления състав на служителите да не успее да се справи добре с обслужването им – да ги забави на касата например, от което клиентите да бъдат недоволни и някои от тях да се откажат да пазаруват за в бъдеще в нашия магазин.
              - Веднага се виждат резултатите от тестовете – когато правите тест може веднага да видите дали сте отговорили правилно или не и може да получите и кратко обяснение защо това е така или не е така, което би било от полза за обучаващия се.
              - Достъпност за хора с увреждания – някои от хората с увреждания трудно биха могли да се движат свободно и да достигат до местата, където се правят обучения. Така че варианта с онлайн обучението е много добър за тях.
              - Предлагат се симулации – чрез онлайн обученията се предлагат симулации на ситуации от реалния живот. Това позволява на учащия се да научи необходимото от дадена ситуация без обаче да поема риска, който би имало при същата ситуация в реалния живот.

                Онлайн обучението е сравнително нова концепция, то се разви по-бързо през последните десет години. В началото онлайн обучението се е състояло само в предаване на текстове посредством интернет. Сега обаче има много повече начини на взаимодействие – обученията се обособяват в модули с видео уроци, където може да задавате въпроси и да дискутирате темите заедно с другите участници.

Източник: www.open2study.com

 

 

www.000webhost.com