Business Lessons

gallery/creative_logo2

Урок 13: Традиционни начини на обучение

 


           Традиционните начини на обучение са тези, които са ни познати от миналото и се прилагат успешно и днес. Разликата обаче между обученията в миналото и тези в настоящето е, че фокусът е изместен от лектора/учителя към обучаващия се, тоест вече централна роля в обучението заема обучаващия се. В миналото лектора/учителя просто е заставал и е предавал знаниятата на учениците, а те са били пасивната страна. Сега обаче ученикът/обучаващия се е активна част от процеса на обучение и си взаимодейства с учителя и другите ученици.
           Преди да изберем вида на обучението, трябва да си отговорим на няколко въпроса:

           - Обучението за придобиване на умение ли е?
           - Обучението за получаване на знания ли е?
           - Дали това обучение помага да се развие някоя наша компетенция?


           Сега нека разгледаме и какви видове традиционни обучения съществуват. Те са:

           - Презентация – това е един от най-популярните методи за предаване на знания и умения. Презентацията предствлява следното: лекторът застава пред аудиторията и с помощта на визуални средства (проектор и програмата Power Point например) предава информация и знания на аудиторията. Доста голяма част от презентаторите обаче не се справят добре. За да се направи една презентация са нужни презентационни умения и взаимодействие с аудиторията. Затова е нужно презентаторът да е добре подготвен и обучен как се правят презентации.
           - Групова дискусия – това е страхотен начин да се развие концепцията за обучение фокусирано върху учащия се. Един човек води дискусията, като дава възможност на всеки от участниците (обикновено служители на дадена организация) да даде мнение относно решение на даден проблем и също така участниците биват стимулирани да мислят критично относно проблеми, които са се случили в миналото в работата им. Чрез тази дискусия хората развиват по-добро разбиране за новите концепции и новите процеси и да развият способности като умение за решаване на проблеми и умение за критично мислене. Груповата дискусия е един наистина лесен и ефективен начин на обучение.
          - Симулация – има се предвид компютърно базираните симулации. Най-добрия пример е симулацията за обучение на пилоти на самолети, като всеки пилот трябва да има определен брой часове прекарани в симулатора преди да му се разреши да пилотира истински самолет. Симулацията е чудесен начин някой да се обучи в близка до реалната ситуция без обаче да поема какъвто и да е риск. Вече има симулации в много области, например има симулация за правене на операция на човек.
         - Тренировъчни игри – това е чудесен начин да се въвлече учащия се в обучението. Те дават възможност на участниците да мислят креативно и извън рамките. Има много и различни игри, като идеи за такива може да намерите в интернет. Примерна игра: на участниците се дава по едно сварено яйце и всякакви пособия и материали за облепване и опаковане, задачата е така да опаковат яйцата си, че като ги хвърлят например от десетия етаж, те да не се счупят.
         - Ролеви игри – в тези игри участниците влизат в различни роли, за да оттренират възможни реални ситуации и справянето с тях. Например един от участниците влиза в ролята на оплакващ се клиент, а друг – в ролята на служител. Така те трябва да покажат на останалите как да се справят в подобна ситуация.


Източник: www.open2study.com

 

 

www.000webhost.com