Business Lessons

gallery/creative_logo2

Урок 12: Поставяне на SMART цели

      Понятието SMART е съкращение от specific, measurable, achievable, realistic и time framed.

      Целите ви трябва да бъдат специфични /specific/, тоест тя трябва да е за нещо определено. Например, ако целта ви е да ви повишат в работата, то това не е специфична цел, тъй като не е ясно като какъв искате да ви повишат. Но, ако целта ви е да ви повишат в мениджър по продажбите, то тогава целта ви е специфична, тъй като знаете като какъв точно искате да бъдете повишен.

     Целите трябва да бъдат и измерими /measurable/. Това означава да знаете колко точно искате да постигнете. Например, ако целта ви е да отслабнете и за да е измерима целта ви е добре да си зададете колко килограма искате да свалите – например 5 кг.

    Следващията аспект на целта е тя да бъде постижима /achievable/. Добре е целта да не е прекалено трудна и да е в рамките на възможностите ви. Например да свалите 5 кг е постижимо за повечето хора, но да свалите 30 кг е трудно за повечето хора.

    Целта трябва да бъде и реална /realistic/. Тя трябва да отговаря на реалността, тоест тя трябва да отговаря на това, което наистина искате да правите и да постигнете.

    И накрая, но не на последно място, целта ви трябва да бъде ограничена във времето. Вие трябва да поставите времева рамка на това, което искате да постигнете. Например, ако искате да увеличите продажбите си с 25 % за една година, то срокът от една година е времевата рамка за вашата цел.

www.000webhost.com