Business Lessons

gallery/creative_logo2

Урок 12: Планиране на обучението


             Когато правим обучение на служителите в организацията ни трябва по някакъв начин да подсигурим това да има ползва от него и резултатите да са добри, както и това финансовите ресурси дадени за него да бъдат оправдани.
           Ключът тук е да идентифицираме пропуските в знанията и уменията на служителите. Когато знаем какво трябва да научат служителите ни, то тогава е по-лесно да планираме какво да бъде обучението и как да премине.
            Най-добрият инструмент, чрез който можем да разберем какви са пропуските е анализ на нуждите на обучението (training needs analysis). Този анализ представлява серия от дейности, чрез които да се опитаме да открием какви са проблемите на работното място и да разберем дали обучението е отговорът за тези проблеми. Въпреки, че името на анализа е „анализ на нуждите на обучението“, това не значи, че резултатът от него непременно трябва да бъде обучение. Просто чрез този анализ ние можем да разберем дали обучението би било най-доброто решение на проблемите ни или трябва да търсим друго решение. Понякога проблемите не са в резултат на липсата на обучение, а примерно могат да са в резултат на културни различия или на недобри отношения между служителите. Ако проблемите са такива, то обучението не би помогнало и трябва да се търси друг тип решение. Затова, когато правим анализ на нуждите на обучението, то ние трябва да търсим пропуски в знанията и уменията на служителите и да разберем какво точно трябва да научат.
           Случаи, в които можем да приложим анализа на нуждите на обучението:

           - Смяна на системата, с която работи организацията.
          - Голямо текучество на персонал, поради неадекватно обучение – когато служителите не са добре обучени, то те не вършат работата си добре и не са удовлетворени от нея, тъй като постоянно срещат трудности и това ги кара да търсят работа другаде. Когато служителите бъдат обучени как да се справят, то и желанието да напуснат работа ще намалее.
          - Смяна на технологиите – те непрекъснато се развиват и се налага внедряването им в работата, затова се налага и обучение за работа с тях.
          - Завладяването на нови пазари – когато фирмата се позиционира на нови пазари е нужно служителите да бъдат обучени относно особеностите на тези пазари и как най-добре да се справят със задачата да наложат фирмата или марката на тези пазари.
          - Законодателството – някои обучения се налага да бъдат извършвани, тъй като така е по закон. Такива са например обученията за пожарна и аварийна безопасност.


        Когато правим анализ за нуждите на обучението, набираме цялата ни нужна информация вътре в организацията и въз основа на нея вземаме решение относно:

             - Какви ще са приоритетите на обучението, тоест какво точно ще бъде обучението (например на служители в международен кол център може да бъде направено обучение по английски език, за да си подобрят и затвърдят уменията за говорене на английски) – така ние ще знаем за какво точно ще си похарчим парите.
          - Да разберем какъв е най-добрия начин за получаване на обучението – дали да е чрез присъствие (индивидуално или групово) или онлайн обучение.
           - Да разберем колко дълго трябва да бъде обучението – дали да е еднократно, или да е в рамките на седмица или месец и т.н.
              - Какви ще са разходите и ползите от това обучение.

          
        По време на обучението често ще се налага да се връщаме към анализа на потребностите на обучението, защото понякога може да се наложи да правим модификации на обучението, тъй като условията (външни и вътрешни) може да са се променили по време на обучението. Може да се наложи да премахнем някои компоненти, а други да променим.


Източник: www.open2study.com

 

 

www.000webhost.com