Business Lessons

gallery/creative_logo2

Урок 11: Планиране и поставяне на цели

     Поставянето на ясни цели е много важно, защото това повишава ефективността на дейността ви. Изследванията показват, че след като предприемачите имат ясно поставени цели, то тяхната ефективност се повишава с 50%. Така, че ако искате да успеете в областта, която сте си избрали, за да упражнявате дейността си, то вие трябва да си поставите ясни и постижими цели. Ако нямате цели и не знаете какво трябва да правите, то е много вероятно да се провалите. Не е достатъчно просто да имате идея, трябва да я превърнете в цел.

       Поставянето на цели може да се отнася не само до бизнеса ви, но и до личния ви живот. Когато имате ясно изградена представа какво искате да постигнете и как да го постигнете, то вероятността да успеете е доста по-голяма от това да нямате ясни цели и начертан път за тяхното постигане.

   Ако сте на мениджърска позиция в дадена фирма, то тогава най-вероятно ви се налага да поставяте цели на персонала. Задаването на цели ще ви помогне да предотвратите отклоненията от главната цел и ще мотивира по-добре екипа.

    Ако целите ви са високи, то тогава е по-добре да си зададете множество малки цели, чрез които да постигнете голямата цел.

Не винаги най-краткия път към дадена цел е и най-лесния. Може да се окаже, че ще трябва да позаобиколите оттук-оттам, за да постигнете целта си и това може да ви отнеме повече време.

   И така, първо ясно формулирайте целта или целите си, а след това помислете по какъв начин може да ги постигнете. Най-добре планирайте постигането на целта си стъпка по стъпка. Това ще ви държи мотивирани и устремени към това, което желаете. Ако например сте решили да пишете книга, то целта е написването на интересна книга, а стъпките за постигането на тази цел може да бъдат да пишете по една глава или определен брой страници всеки ден.

 

 

www.000webhost.com