Business Lessons

gallery/creative_logo2

Урок 11 Защо е нужно да се обучават служителите?


            В много организации процеса на обучение на служителите често е подценяван, не се инвестира достатъчно в обучения, което води до доста разходи и загуби за тази организация.
       Тук ще разгледаме какви са ползите от обученията както за служителите, така и за организациите.
             
             Какви са ползите за организацията? Те се изразяват в следното:

           - Увеличаване на продуктивността – когато служителите са обучени как да си вършат работата, то те я вършат по-добре и това води до увеличаване на продуктивността от работата. Също така организацията може да се прави обучения относно нови усъвършенствани методи на работа, което също би повишило продуктивността.
         - Намаляване на разходите – обученията водят до намаляване на разходите за организацията. Така например, ако персонала е добре обучен как да работи с машините в дадено предприятие, то тогава рискът от аварии и свързаните с тях разходи драстично намалява и се увеличава продуктивността от работата (не се търпят загуби от ремонт и неползване на дадена машина).
        - По-умело справяне с кризите – добре обучения персонал би се справил по-лесно и по-адекватно с евентуални кризи, отколкото необучения и неорганизиран персонал.
        - Преобучаване на персонала, вместо наемането на нови служители – понякога можем да обучим настоящите си служители, така че те да поемат работата, за която иначе бихме наели отделен човек и по този начин да си спестим разходи за една работна заплата. Разбира се, след повишение на квалификацията следва да увеличим заплатите на преквалифицираните служители.


         Ползи за служителите:

        - Повишаване на професионалната квалификация – получените знания и умения от обученията могат да помогнат на служителите в по-нататъшната им кариера.
       - Повишаване на удовлетворението от работата – ако един служител знае как да си върши работата, то той е добър в нея и е доволен от това.
      - Повишаване на увереността на служителите – когато служителите знаят как да си вършат работата, то те са по-уверени.
       - Сплотяване на екипа – когато правим групови обучения, то това помага на хората да се сплотят и да заработят като екип.


        Жалко е обаче, че повечето организации не виждат тези ползи от обученията и често ги пренебрегват или „претупват“. Това е защото за тях обучение е равно на разходи, но те не осъзнават, че това е просто инвестиция, която се възвръща многократно. Ако се замислим, може да се окаже, че разходите, които са резултат от липсата на обучения са доста по-големи, отколкото ако се правят обучения. Липсата на обучение води до ниска продуктивност, ниска компетентност на служителя, увеличаване на разходите от неправилна употреба на машини, съоръжения и софтуер и т.н.
       Много от работодателите смятат, че ако подсигурят обучения на персонала си, то те ще напуснат след това, защото са придобили нови знания и умения и ще искат да се реализират на друго място. На практика обаче се оказва тъкмо обратното – лоялността на служителите се засилва (това е потвърдено от различни проучвания). Оказва се също, че служители, които сами си плащат за обучението, по-често напускат текущата си работа, тоест те инвестират в себе си с цел да си намерят по-добра работа.


          Какви са негативите от липсата на обучения? Те се изразяват в следното:

           - Лошо качество на извършваната работа – без обучение служителят не може да върши добре и правилно работата.
          - Намаляване на качеството на резултата от работата (лошо качество на стоката или услугата).
         - Липса на желание за работа – ако служителят не знае как да се справя с работата си и му е трудно, то той е неудовлетворен от това и няма желание да работи.
        - Намаляване на продуктивността – необучените служители работят по-бавно и по-некачествено.
       - Увеличаване на вероятността от инциденти – както споменахме и по-горе, ако например служителите не знаят как да си служат в машините в едно предприятие, то по-често биха ставали аварии. И ако работодателя мисли за здравето и безопасността на служители си, то той задължително трябва да им проведе обучение как да боравят с машините.
       - Увеличаване на текучеството сред служителите – често служителите напускат, защото не са били обучени добре и това се отразява на качеството на работата им и на удовлетворението от нея, което ги кара да си търсят работа на друго място.

       Както сигурно знаете има и законови изисквания за извършване на обучения на персонала, особено що се отнася от безопасността на работа. Например във всяка фирма е задължително да се проведе обучение за пожарна и аварийна безопасност.

Източник: www.open2study.com

www.000webhost.com