Business Lessons

gallery/creative_logo2

 

Урок 10: Четвърта фаза на проекта - приключване

 

 

          След като са завършени всички действия от фазата на изпълнение е време да се пристъпи към фазата на приключване. Тук, на този етап е много важно да се провери дали очакванията на клиента са се припокрили с действителните резултати от проекта. Също така екипът по проекта трябва да разгледа всеки аспект от проекта.  Тук именно е най-добре да се опишат и архивират изводите от изпълнението на проекта, за да могат да бъдат ползвани в бъдеще при сходни по вид проекти. Много е важно, когато се затваря един проект, да бъдат събрани всички документи по него и да се архивират, като архивирането трябва да бъде такова, че да е лесно за достъп и хората, изпълняващи бъдещи проекти да могат лесно да ги намират и ползват.

        В завършващата фаза се включват само два процеса:

        - Приключване на поръчките;

        - Затваряне на проекта или фазата.

        Въпреки че процесите тук са само два, тази фаза е доста важна за проекта. Всеки един от тези процеси си има вложени средства, инструменти и техники, като същото важи и за останалите 40 процеса. Първия процес от тази фаза „приключване на поръчките“ принадлежи към една от областите на знанието относно проекта – областта на интеграцията.

        Един от най-важните активи за повечето процеси по време на целия проект е историческата информация, която се събира по време на проекта и се архивира по време на завършващата фаза. При затварянето на проекта е от изключителна важност да се документират уроците, които са научени по време на проекта, да се оформят докладите по него и всичко това внимателно да се архивира. По този начин за много сходни проекти би било от полза да имат информацията и опита от този проект.


        И така, според PMBOK за целия жизнен цикъл на проекта имаме 42 процеса, като във първата фаза (концепцията)  процесите са само два, във фазата на планиране са двадесет, във фазата на изпълнение са осемнадесет и във финалната фаза те отново са само два.

 

 

Източник: open2study.com

 

www.000webhost.com