Business Lessons

gallery/creative_logo2

 

Урок 10: Матрица на BCG

      Матрицата на BCG (Бостънската консултантска група) е вид анализ на пазара. Тя е създадена от Брус Хендерсън през 1970 година, когато той е работил за Бостънската консултантска група. Това е един много полезен инструмент, който може да ви послужи добре, когато искате да определите какви да са финансовите ресурси, оперативните разходи или маркетинговите ресурси за дадена бизнес единица в рамките на организацията.

      Главното, което трябва да се разбере тук е, че всеки продукт или услуга преминава през свой жизнен цикъл. Обикновено започват, като растат бързо, по-нататък носят добра печалба и накрая постепенно доходите от тях намаляват и след време евентуално спират да се произвеждат.

И така, матрицата на BCG разделя живота на продукта или услугата в четири етапа:

    „Звезда“ – Това е етапът, в който продукта или услугата има голям потенциал, тъй като има бърз растеж и голям дял от пазара. В тях обикновено трябва да се инвестира, за да се превърнат в следващата фаза от жизнения цикъл – дойните крави.

    „Дойна крава“ – Това е етапът, в който продукта или услугата е вече наложен на пазара, има голям пазарен дял и бавен растеж. Тяхната стабилност може да се поддържа с някои иновации, като нови опаковки или промоции. Основната им роля е да носят доходи.

    „Въпросителен знак“ – Това е етапът, при който продукта може да има потенциала да стане звезда. Те съществуват на бързо нарастващ пазар, но имат малък пазарен дял. При тях има известен риск и затова е много важно добре да се прецени дали те биха могли да станат звезди или не.

    „Кучета“ – Това е етапът, при който продуктът има нисък пазарен дял и много бавен или никакъв растеж. Обикновено на този етап продукта или услугата е по-скоро неизгоден за фирмата, тъй като има повече разходи за него, отколкото приходи и е най-добре да се спре да се произвежда или предлага.

 

    Производството на един продукт е изгодно за дадена фирма, ако се осигури негово преминаване от „въпросителен знак“ в „звезда“ и след това в „дойна крава“. Ако фирмата произвежда няколко продукта, то доходите от „дойните крави“ могат да се използват за инвестиции в продукти от типа „въпросителен знак“ или „звезда“.

 

 

www.000webhost.com