Business Lessons

gallery/creative_logo2

Урок 10: Как да задържим добрия служител?


               Много е важно да съумеем да задържим най-добрите си служители в организацията. За да стане това е необходимо да създадем подходящите условия за това. Когато текучеството е голямо, то организацията има големи разходи, тъй като непрекъснато се налага да се наема и обучава нов персонал, освен това и качеството на работа значително спада.
                Тук ще разгледаме причините, поради които служителите ходят с желание на работа и причините, поради които не искат да ходят на работа.
                Причини, пораждащи желание за работа:

                - Естеството на работата – дадения служител харесва този тип работа и я върши с удоволствие.
                - Удовлетворението от работата – след като тази работа е „по сърце“ на някого, то тогава удовлетворението от нея ще е голямо.
                - Насърчаване на служителите чрез включване на разнообразни и интересни работни задачи – ако някой върши еднотипна работа, то той много бързо ще стане апатичен към нея.
                - Насърчаване на служителите чрез награди и поощрения – когато даден служител се старае в работата си, то той знае, че може да бъде възнаграден.
                - Сигурността на работното място – на никой работата не му е 100% сигурна, но ако все пак служителя усеща, че работното му място не е пряко застрашено, то той ще желае да работи на това място.
                - Месторабота – когато работното място се намира наблизо това е голям плюс, тъй като служителят няма да губи часове докато стигне и се върне от работа и ще има повече време за почивка и за семейството и приятелите си.
                - Размера на заплатата и бонусите – това е от голямо значение за повечето хора, всеки иска да намери работа, където да му се плаща адекватно според знанията и уменията му.
                - Възможност за развитие на кариерата – повечето служители предпочитат да работят в организации, където могат да се издигат в служебната йерархия. Малко са хората, които нямат никакви амбиции и биха стояли на едно място през целия си служебен стаж.

                Причини, пораждащи нежелание за работа:

                - Лошите отношения с ръководителите в организацията – решението за този проблем е организацията да е уверена, че наема мениджъри, които са преминали съответното обучение и са способни да ръководят хора. Това е умение, което не всеки владее.
               - Липса на обучения – така служителите могат да не усвоят нещо, което е ново за организацията и това да влоши качеството на работата им и да им донесе неудовлетворение.
               - Липса на яснота за това какво трябва да се прави и какво не – това може да доведе до объркване и да се създадат проблеми.
               - Лоша комуникация в организацията – ако информацията не се предава по правилния начин или изобщо не се предава, то това би затруднило много работата в организацията.
               - Не е ясно каква е целта на организацията – всяка организация съществува с някаква цел, ако не е ясно каква е тя, то и служителите няма да са наясно какво трябва да правят и какви цели трябва да гонят.
               - Ниска степен на удовлетвореност от работата – много хора вършат работа, която не им харесва и затова не са удовлетворени от нея.
               - Неадекватни на уменията и знанията на служителя заплащане и бонуси – ако някой смята, че заплатата, която предлагате е по-ниска от средната за този икономически сектор, то много вероятно е той да си потърси работа на друго място, където плащат повече.
                - Неефективна система за награждаване на добрите служители – ако служителите смятат, че полагат усилия и постигат добри резултати, а вие не ги награждавате адекватно, то те най-вероятно няма да са удовлетворени. Всеки би желал да види, че работата му се оценява от работодателя.

                Ако във вашата организация служителите често напускат и не са удовлетворени от работата си, то много е важно да видите какви са причините за това и след това да създадете стратегии, чрез които да се преборите с текучеството. Например, ако хората напускат, защото заплатите са ниски, то тогава вашата стратегия трябва да е свързана с намиране на начин за повишаване на заплатите.


Източник: www.open2study.com

 

 

www.000webhost.com