Business Lessons

gallery/creative_logo2

Урок 1: Трите основни функции на управлението на човешките ресурси


          Управлението на човешките ресурси в една организация изпълнява три основни фунции.
          Първата функция е намирането на подходящите хора за различните длъжности в организацията. Трябва да си отговорим на няколко въпроса: Откъде ще ги вземем? От вън или от вътре? Как ще помогнем на тези хора да се развиват по такъв начин, че да изпълняват добре задълженията си?
             Втората функция се заключава във вербуването на подходящите кадри. Тук трябва да се съсредоточим и върху тяхното развитие и обучение. Нашата задача е да видим какви са уменията и знанията на служителите и да им помогнем да ги развиват и усъвършенстват, за да могат да ги ползват по-ефективно, когато си вършат работата.
            Третата функция се отнася до поддържането на вече постигнатото високо ниво на работа. Тази фунция изцяло влиза в управлението на представянето на служителите на високо ниво. Как да вземем най-доброто от служителите си? Как да бъдем сигурни, че те ще оправдаят нашите очаквания и очакванията на работодателя и че наистина ще прогресират чрез работата си и ще работят така, че компанията да получава възможно най-добрите резултати от тази работа?
            Важно е да кажем, че организацията търси най-вече продуктивност от служителите си. Ако погледнете служителите в отдел „Човешки ресурси“ в една организация ще видите, че те изпълняват ролята на консултанти на фунционалния мениджър. Техните отговорности се заключават в изготвянето на стратегии и процедури за развитие на служителите. Те служат и като служители, които очертават структурата при наемането на служители и са съветници на фунционалния мениджър и на всички останали, които могат да кажат какво, как и защо трябва да се прави. От това можем да направим извод, че HR специалиста е отговорен за инициативите и програмите, отнасящи се до служителите на компанията.
            Важно е да кажем също, че отговорността за това как ще се представи един служител в работата си е не само на HR специалиста, но и на фунционалния мениджър. Когато има проблем с някой от служителите си, не може просто да се остави HR специалиста да се оправя сам с него, тъй като неговата роля е предимно да консултира и подпомага фунционалния мениджър, така че той да ръководи ефективно и да се справя с проблемите с поверените му служители.


Източник: open2study.com
 

 

www.000webhost.com