Business Lessons

gallery/creative_logo2

Урок 1: Счетоводен баланс на фирмата

         За да разберем дали една фирма има добро финансово състояние не е достатъчно просто да погледнем колко и какви активи притежава или каква печалба прави. Може да се окаже, че фирмата има много активи, но те не ѝ носят нужните приходи. Може да има добра печалба, но да няма достатъчно налични пари, тоест да е продала стоки, но да не е получила още плащанията и по този начин да ѝ е трудно да оперира, тъй като няма достатъчно налични средства. В тези и подобни случаи се налага да се погледне по-надълбоко, за да се разберат причините тези неща да се случват и да се разбере какво е истинското финансово състояние на фирмата. Много е важно да отчетем и какъв е видът на бизнеса. Тук на помощ ни идва счетоводният отчет (баланс).

         Счетоводният баланс на фирмата ни показва какви активи притежава тя. Показва и откъде идват парите на фирмата – от собствен капитал, от заеми от банки или от други източници. Активите на фирмата са много важна част от капитала, тъй като те осигуряват бъдещите ѝ приходи. И тези ползи или приходи за фирмата могат да бъдат измерени по някакъв начин. Закупуването на активите може да бъде финансирано от един или повече източника – от собствени средства на фирмата или от пари взети от банки или от доставчици, които ще бъдат бъдещи задължения за фирмата.

         За да може фирмата да е конкурентна на пазара тя трябва инвестира в подръжка и подмяна на съществуващите си активи. В тези случаи фирмата или отделя от печалбите си за да инвестира в нови активи или взема заем.

         Счетоводният отчет има две страни – актив и пасив. В следващите уроци ще ги разгледаме по-подробно какво предствляват и какво включват.

 

 

www.000webhost.com