Business Lessons

gallery/creative_logo2

Урок 1: Какво е проект?


                Повечето работа, която извършваме ежедневно може да бъде работа по проект или работа, извършвана чрез повтарящи се операции. За да разберем каква е разликата между двете ще посочим техните характерни черти.
                Проектът е:

Еднократен, чрез него се създава нещо ново;
Ще доведе до промяна;
Временен – изпълнява се само за определен период от време, има точно определени начало и край;
Проектът разполага с ограничени ресурси;
Степента на несигурност е голяма и понякога се налагат промени.


                Повтарящите се операции:

Състоят се от задачи, които се повтарят постоянно и са познати на служителите ;
Разполага се с постоянни ресурси;
Предстявляват текущите задължения на даден служител на работното му място.

 
                Пример за проект може да бъде разработването на прототип на дадена стока, а повтарящи се операции - работата, която ще се върши по производството на същата стока за масова употреба. Това не означава, че след като веднъж сме преминали от проект към производство, няма да се наложи пак да правим проект за тази стока, когато например искаме да направим нова нейна версия.
При проекта винаги се създава нещо ново и уникално. Ето защо често рискът е висок и по време на осъществяването му често се налага да се правят промени. Но крайният резултат от един проект може да бъде не само материален продукт, стока, а и нов вид услуга или резултат.
               Примери за крайна цел на проекта, които не са материални продукти:

Изпращането на човек на Луната – резултат;
Изпращането на първия имейл между два географски разделени компютъра – услуга;
Създаване на законодателството – резултат;
Установяване на процедури за безопасност и здраве за една организация – услуга;
Изследователски проект – резултат;
Придобиване на системи за управление и акредитация на качеството ISO 9001:2008 – резултат и услуга;
Написването на дисертация – резултат.


               Много от нас участват в изграждането на проекти не само в работата си, но и  в живота. Например, обучението на всеки от нас е един вид проект, чиято цел е получаване на квалификация, която да ни служи при търсенето и намирането на работа. Друг пример може да бъде организирането на лятната ни ваканция. Помислете и ще открието много примери за проекти в личния ви живот.
                Често успешното приключване на проекта се свързва с даден материален резултат, който трябва да се произвежда чрез „повтарящите се операции“ и това е всичко. При някои проекти е така, но при други - не. Често се налага отново да работим по дадения резултат. Например завършили сме образованието си (проект) и сме си намерили работа по специалността (резултат). След време обаче се изискват нови знания, за да изпълняваме добре работните си задачи, затова ни се налага отново да се образоваме, т.е. да минем някакъв допълнителен курс или да опресним и допълним предишните си знания. По този начин ние отново сме в проект, но в същото време продължаваме да работим, което значи че изпълняваме „повтарящите се операции“.
                И така, нека обобщим най-важното. Главните характеристики на проекта са:

                - Ще доведе до промяна;
                - Води след себе си риск;
                - Разполага се с ограничени ресурси;
                - Има определено начало и край;
                - Създава се нещо ново и уникално – нов продукт, нова услуга или резултат.


Източник: open2study.com

 

 

    www.000webhost.com