Business Lessons

gallery/creative_logo2

Основните роли на мениджъра в организацията

    В една съвременна организация ръководителя/мениджъра е централна фигура в нея. За разлика от останалите членове на организацията, чиято работа обикновено е рутинна, с повтарящи се действия, работата на мениджъра е по-скоро творческа. На него му се налага във всяка ситуация да измисля различни решения. За да успява в това свое начинание, той трябва да притежава редица качества и умения.


    Според Хенри Минцбърг мениджъра трябва да умее да влиза в десет различни роли, които са разделени на три групи.
    Първата група са междуличностните роли. Мениджъра трябва да бъде:

    - главен ръководител,

    - лидер и

    - свързващо звено.
    Ролята на главен ръководител на цялата организация или част от нея е според длъжностната му характеристика, т.е. той е формален лидер. В същото време той трябва да е и истински лидер, т.е. хората да го слушат и да умее да ги мотивира. Понякога се случва така, че формалния ръководител не успява да бъде лидер, а ролята на неформален лидер поема някой от другите служители. Ръководителя трябва да бъде свързващото звено между подчинените си служители, той трябва да ги обединява и мотивира, за да може работата да тече правилно.


    Втората група роли, които мениджъра изпълнява са информационните роли. Той бива:

     - приемник на информация,

     - разпространител на тази информация и

     - представител на организацията.

     Като приемник на информацията, мениджъра трябва да събира достатъчно количество информация от външни и вътрешни източници, която е свързана пряко и косвено с работата на организацията. Тази информация е нужна, за да може да се реагира достатъчно адекватно във всяка новосъздала се ситуация. Когато получава някаква информация от вън или от служителите, мениджъра трябва да я доведе до знанието на подчинените си. Те трябва да бъдат информирани за всяка новост, свързана с организацията. Когато действа като представител, мениджъра се явява лице на организацията при преговори и срещи с ръководители или представители на други компании.
    Третата група роли са свързани с вземането на решения. Вземането на решения е най-важната и отговорна част от работата на мениджъра. Той влиза в ролята на:

    - предприемач,

    - отстраняващ нарушенията,

    - разпределител на ресурси и 

    - преговарящ.

    Като предприемач, мениджъра трябва да търси и намира най-изгодните сделки и сътрудничества с други компании и организации. Когато изпълнява ролята на отстраняващ нарушения, той трябва да следи дали работата се върши правилно и при нарушения да действа чрез санкции. Когато разпределя ресурсите на компанията, която управлява, той трябва да ги разпредели по най-оптималния начин, така че да няма загуби за организацията. И ролята на преговарящ съответно той изпълнява, когато трябва да сключва изгодни сделки в полза на организацията.

 

 

www.000webhost.com