Business Lessons

gallery/creative_logo2

       Когато сте поканени на интервю за работа, това значи, че ви смятат за подходящ кандидат, а вие трябва да им покажете, че сте най-добрият кандидат. Не забравяйте, че интервюто е двупосочен процес, който би ви дал възможност да се информирате за компанията от първа ръка.

        Успехът ви на интервюто пряко зависи от умението ви да покажете способности, ангажираност и съвместимост.

        Въпросите, които се задават на интервю могат да бъдат поставени в следните групи:

       - Относно способностите;

       - Относно ангажираността ви;

       - Относно съвместимостта на способностите ви с изискванията на компанията;

       - Относно базовите ви компетенции;

       - Относно вашата самооценка;

       - Относно вашата кандидатура.

 

Групи въпроси

 

Група 1 – Въпроси относно способностите ви

          Тези въпроси обикновено съставляват около 50% от цялото интервю. Тези въпроси се отнасят за вашите силни и слаби страни, за вашите умения и начина, по който си организирате работата.

          Въпросите могат да бъдат формулирани така:

Какви са вашите силни страни?

Какви са вашите слаби страни?

Какво умение сте придобили наскоро?

Дайте пример за това как се справяте с работа под напрежение.

          Нека видим как е най-добре да отговорим на тези въпроси.

Коя е най-силната ви страна?

          Ако сте добре подготвен, то най-вероятно може да изберете между няколко ваши силни страни. Най-добре е да изберете тази, която най-добре съответства на длъжността, за която кандидатствате. Приведете такъв пример, който би илюстрирал най-добре компетентността ви, която съответства на изискванията на новото работно място.

 

Какви са вашите слаби страни?

         Тук може да споменете нещо, което не е критично важно за позицията, за която кандидатствате. Това може да са умения, които не сте овладели още, но да кажете, че работите по тях. И въпреки, че въпросът се отнася за слабостите ви, то отговорът ви трябва да се отнася до позитивните аспекти от уменията ви като служител.

         Добре е да проучите предварително какви са изискваните умения за дадената позиция и когато ви зададат въпроса за слабостите да представите тази си слабост, която не е от съществено значение за работата. Важно е обаче да бъдете честни.

        Да кажете, че нямате слаба страна не е добра опция, но и най-вероятно няма да искате да си признаете слабостите. Един от най-ефективните подходи тук е да кажете какви са слабите ви страни, но и да обясните, че работите по тях и искате да се осъвършенствате. Може дори да посочите начините, по които смятате да постигнете това – обучение, курсове или друго.

         Друг подход за отговор на този въпрос е да превърнете негативното в позитивно. Например да кажете, че ви е слабост да проверявате договорите по два пъти. По този начин ще изглеждате старателни в работата си.

 

Какво е последното умение, което сте усвоили?

        Това може да е сертифицирано обучение или обучение в работата, което е свързано с вашите задължения на работното място. Трябва да споменете такова умение, което да е пряко свързано с изискванията на длъжността, за която кандидатствате. Например, ако кандидатствате за длъжността „маркетинг мениджър“ например и наскоро сте завършили курс по „Международен маркетинг“, може да споменете това на интервюто.

 

Дайте пример за това как работите под напрежение.

         Този въпрос има за цел да установи каква е вашата способност да контролирате и планирате вашата натовареност в работата. Изберете пример, който да съответства на длъжността, за която кандидатствате и избягвайте да обвинявате някого за нещо.

 

Група 2 – Въпроси относно задълженията ви

        Тези въпроси изследват вашите умения да се мотивирате и готовността ви да си вършите задълженията. Текучеството на кадри е скъпо за всяка една компания и затова фирмите се стремят да задържат персонала си чрез различни облаги в замяна на лоялност от ваша страна. Това значи, че трябва да се поупражнявате как да правите правилна преценка, когато отговаряте на този тип въпроси. Сигурно не искате да създаде впечатлението, че след няколко месеца ще си потърсите друга работа, но и сигурно не искате да изглеждате като човек, лишен от амбиции. Примерните въпроси дадени по-долу са простички на пръв поглед, но трябва да имате предвид, че има различни начини да бъдат зададени.

 

Как изглеждаше работата при предишния ви работодател?

          Най-ефективният начин да отговорите на такъв тип въпрос е да се съсредоточите върху един от аспектите на организацията, като например лидерски стил, развитие на продуктовата линия, използванетето на технологии, начин на изпълнение на проектите и т.н. След това може да кажете по-какъв начин това ще донесе ползи на организацията, в която кандидатствате.

Пример: „Харесва ми това, че използват матричния стил при управлението на проекти, което допринася за развитието на умения за планиране и организиране, които бих могъл да приложа с новия ми екип тук.“

         Не забравяйте, че интервюиращият търси начин да разбере как ще изпълнявате ангажиментите си към компанията. Може да използвате този въпрос, за да покажете вашата гъвкавост и умение да се фокусирате върху работата си.

 

Досега вършили ли сте най-добрата си работа, на която сте способни?

        Внимавайте, когато отговаряте на този въпрос, защото може без да искате да създадете впечатлението, че сте достигнали връхната си точка в кариерата. Най-добре е да кажете, че при изпълнението на всяка задача давате 100% от себе си, но винаги може да се научи нещо ново, чрез което да подобрите представянето си.

 

След колко време бихте могли да сте полезен за компанията?

        Най-добрият начин да отговорите на този въпрос е като проучите предварително какъв е въвеждащия период за повечето хора в компанията и да кажете, че очаквате да сте максимално ефективни за по-кратък период, като скъсите срока с 1-2 месеца. Например, ако за повечето хора е обичайно да започнат да работят на пълни обороти на новото място в рамките на 3 месеца, вие да кажете, че на вас ще са ви нужни около 2 месеца.

       Всяка организация обръща внимание на въвеждащия период за новите си служители, така че да може те да се включат максимално бързо в работния процес.

 

Ако ви назначим, колко дълго бихте работили за нас?

       Описанието на длъжността и вашите собствени проучвания би трябвало да ви дадат представа за фирмената култура на компанията. Ако компанията използва предимно краткосрочни договори, то тя най-вероятно ще иска да се подсигури, че ще се ангажирате поне за този период (например 6 месеца). Затова вашият отговор трябва да е съобразен със задълженията по договора. Може да кажете, че бихте останали за поне две години и ако нещата се развиват добре – бихте обсъдили и по-дълъг стаж в компанията.

       Отговорът на този въпрос изисква да сте си направили едно много добро проучване за това каква е фирмената култура в тази компания и също така да сте наясно с това какво искате да постигнете в кариерата си.

       Внимавайте да не оставите впечатлението, че бихте останали само докато получите нови умения и знания. Когато отговаряте на въпроса дайте да се разбере, че научаването на нови умения е на второ място, а на първо място е самата работа в компанията и доброто обслужване на клиентите, с цел увеличаване на приходите.

 

Група 3 – Въпроси относно съвместимостта на способностите ви с изискванията на компанията

        Отговорите на този тип въпроси може да са решаващия фактор за това организацията да наеме точно определен кандидат измежду кандидати с еднаква квалификация.

        Организацията се нуждае от хора, които изглежда пасват на нейната фирмена култура, дух и начин на вършене на работата. Затова е нужно да убедите интервюиращия, че именно вие отговаряте перфектно на фирмената им култура, на ценностната им система и вярванията, на начина на работа и на лидерския стил. Колкото по-високо в йерархията е позицията, за която кандидатствате, толкова по-важно е вашите цели и начин на мислене да съвпадат с тези на организацията. Въпросите ви дават възможността да измерите доколко комфортно ще е за вас да работите за тази компания. Активното слушане на това, което ви казва интервюиращия може да ви даде насоки за това какво ще очакват те от вас, ако работите за тях.

        Вероятността да има пълно съвпадение между вашите ценности и разбирания и тези в компанията е малка, затова е нужно добре да прецените за себе си дали ще се чувствате комфортно с този стил на управление и с тази ценностна система. Не е нужно да мислите за това по време на интервюто, може да го направите след това. Най-добре е докато сте там да се съсредоточите върху това да отговаряте на въпросите, така че да покажете колко добре бихте паснали на организацията като неин служител. Проучванията, които сте направили преди интервюто са добър начин да разберете как те очакват да управлявате екипа си, как да възлагате задачи на подчинените си и как ще си взаимодействате с другите екипи.

       Отговаряйки на този тип въпроси имате възможността да покажете, че сте наясно с позицията на фирмата на пазара.

       Ето примерни въпроси за съвместимост и как да отговаряте на тях:

 

Как виждате себе си в управленския екип?

      Отговорете на този въпрос, като дадете пример как пасвате в различни типове екипи – работни или спортни. Трябва да сте сигурни обаче, че принадлежността ви към даден екип не е била разрушителна за екипа. Може да опишете по какъв начин сте допринесли за по-доброто му функциониране.

 

Колко лесно се адаптирате в нова среда?

       Отговорете на този въпрос, като описвате ситуация, в която сте се адаптирали към промените и обяснете каква е вашата стратегия за да постигнете тази бърза адаптация. Бъдете внимателни когато описвате компанията, в която работите в момента. Говорете за нея само в положителен аспект.

       Може да кажете нещо подобно: „Докато работех за компания Х се наложи няколко пъти да сменям отделите. За да се адаптирам бързо, беше нужно да съм гъвкав и общителен, за да мога да комуникирам лесно с новите екипи и да навляза бързо в работата.“

 

Как се запознавате с новите колеги?

        Тук изберете няколко примера, с които да илюстрирате вашата гъвкавост и адаптивност, но по-важното е да покажете вашата способност да слушате и да наблюдавате взаимодействията между хората в групата и между хората в групата и хора извън нея.

       Може да дадете пример как когато нов колега е дошъл да работи във вашия екип, вие сте му помагали да навлезе в работата. Или пък да кажете как когато сте постъпили на работа и сте започнали да общувате с колегите от вашия отдел, как сте ги слушали внимателно и сте изпълнявали задачите, като сте се консултирали с тях докато се научите да ги извършате сами.

 

Къде виждате себе си след пет години?

       Отговорът ви трябва да изрази амбициите ви, структурирани по реалистичен начин, като вземате предвид същността на работата, за която кандидатсвате и структурата на организацията. Ако нещо не ви е ясно относно тези неща, то сега е момента да попитате. Имайте предвид, че най-вероятно интервюиращият ще е бъдещият ви шеф или някой, който има влияние в организацията и може да повлияе на развитието на кариерата ви.

 

Група 4: Въпроси за самооценка

 

Виждате ли себе си като роден лидер?

       Някои хора казват просто „да“ и подкрепят това с примери от работата или от социалния си живот. Но не всеки е роден лидер и трябва да бъдете честни. Може да предпочетете да опишете себе си като компетентен и уверен лидер, като дадете пример за своето лидерство и неговият успех.

Разкажете ми повече за себе си.

       Този въпрос е често използван от агенциите за набиране на кадри и са доста объркващи, тъй като нямат точна цел. Затова си дайте няколко секунди преди да отговорите на този въпрос. Съсредоточете отговора си върху три или четири компетенции, които притежавате и които са свързани с изискванията за длъжността.

       Гледайте да изтъкнете нещо, което е свързано с работата. Ако все пак имате някакво голямо постижение извън работата, може да го споменете. Опишете самата ситуация и предизвикателствата, пред които сте били изправени и как сте се справили, за да постигнете желания резултат.

 

Група 5: Въпроси, свързани с кандидатурата ви за работа

        Тези въпроси са свързани с вашето CV и често се задават заради несъответствия между това, което пише там и това, което се казва на интервюто. Затова е важно да сте наясно и да помните какво точно сте писали в автобиографията си.

 

Въпроси от тази група:

 

Какво не харесвахте в предишната си работа?

        Най-добрият начин да отговорите на този въпрос е като кажете, че ви е омръзнала рутината и еднообразиетои че бихте били по-отдадени на тази работа, ако в нея имаше повече предизвикателства и по-добро възнаграждение. Не бива да оставяте впечатление у интервюиращия, че бягате от там, защото имате някакви несъгласия с колегите или началниците.

Защо не сте работили толкова дълго време?

        Определението „дълго“ зависи от сектора на икономиката, в който работите. Но принципно период от 3-6 месеца без работа е в рамките на нормалното. Ако не сте работили по-дълго време бихте могли да намалите тази пролука, като споменете, че сте работили или на половин ден или като доброволец или пък сте се грижили за близък човек или дете. Може да кажете и че сте се посветили на образованието си. Разбира се, това което казвате трябва да отговаря на истината.

 

Защо не печелите повече на този етап от кариера си?

         Интервюиращият тук може би намеква, че не сте достатъчно амбициозни. Най-добре е да отговорите като кажете, че се съсредоточавате в това да придобиете повече знания и умения, а не ви е толкова важно възнаграждението. Може да изтъкнете и други причини – например трябвало е да се грижите за дете или възрастен, не ви е било възможно да се преместите, когато сте получили добро предложение за работа и други подобни обстоятелства.

 

Защо сменяте работата си толкова често?

         Трябва да бъдете честни, когато отговаряте на този въпрос, но ако причините за смяната на работата са такива, които не зависят от вас, а от обстоятелствата – трябва да го кажете. Например може фирмата да е фалирала, да са ви съкратили, да са искали да ви преместят на друга длъжност, която не ви е удовлетворявала и т.н. Също добър отговор е и да кажете, че в дадената фирма не е имало възможност за кариерно израстване и затова сте решили да потърсите по-перспективна работа. Просто отговаряйте така, че да не изглежда сякаш си сменяте работата просто така, защото ви е омръзнало на даденото място, а защото имате основателна причина.

 

Защо ви съкратиха?

          Не бива да се притеснявате и да се срамувате, когато отговаряте на този въпрос. Просто кажете какви са били обстоятелствата, за да се наложи да съкратят вашата длъжност. Това може да се е наложило поради преструктуриране на фирмата, поради намаляване на производствения капацитет на фирмата заради съкращения по време на криза или може да е фалирала цялата фирма и т.н. На всеки може да му се случи да го съкратят от работа, особено по време на икономическа криза.

 

Защо ви уволниха?

          Ако са ви уволнили от работа и сега кандидатствате за нова, то трябва да бъдете честни за това какви са били причините да ви уволнят. Не обвинявайте предишния си работодател, а дайте обективен отговор на въпроса, като опишете спокойно какво точно се е случило.

           Ако смятате, че уволнението ви е несправедливо, то по-добре говорете с ръководството и преговаряйте, ако е необходимо, за да избегнете после това уволнение да влезе в автобиографията ви. Често когато работодателят не е доволен от даден служител и иска да го уволни, му предлага да направят така че да изглежда, че сам е решил да напусне, за да не се петни кариерата му. По този начин работодателят няма да е принуден да работи с вас, ако не е доволен от вас, а пък вие няма да бъдете уволнен. Все пак, ако смятате че нямате никаква вина е добре да защитите правата си по един или друг начин.

 

Източник: www.free-management-ebooks.com

 

 

Най-често задаваните въпроси на интервю

www.000webhost.com