Business Lessons

gallery/creative_logo2


             Автобиографията е най-важната част от документите, които подавате, когато кандидатствате за работа. Много е важно чрез нея да покажете себе си по най-добрия начин.
 

            Първото, което трябва да направите е да прегледате списъка с предишните ви назначения и да си зададете следните въпроси относно всяка една работа, на която сте бил/а:

Какво е било влиянието ви върху отдела, компанията и групата, в която сте работили?
Какво не би се случило, ако вие не сте бил/а там?
С какво се гордеете най-много по време на престоя си в дадената компания?

            Добър източник за получаването на отговори на горните въпроси са: партньорът ви в живота, ваш близък приятел, колеги, бизнес партньори и доставчици.

            За по-добро съдържание на CV-то ви може да ползвате поставените ви оценки от ръководителите ви във всяко от предишните ви назначения. Там може да прочетете какви са силните ви страни и за какво сте бил/а хвален/а и да помислите как може да ги използвате за да постигнете настоящите си цели. Също така може да ползвате и препоръчителни писма или фирмени бюлетини, където е писано за вас и да ги използвате за същите тези цели.

 

            Измерете резултатите си с цифри и данни

            Помислете за историята на вашето представяне на бившата ви месторабота, като може да приложите и цифри, там където е възможно. Например може да споменете, ако сте увеличили печалбата или сте намалили разходите на компанията. Ако работодателят е признал труда ви, като ви е връчил награда, то включете и това в резюмето си. Посочете и критериите според, които сте заслужил/а тази награда. Споменете и ако сте бил/а избран/а от някой от предишните си работодатели да получите допълнително обучение или да оглавите специален проект. Тези неща също може да са били въз основа на ваши заслуги.

 

            Използвайте ключовите думи за вашия сектор

            Всеки сектор от икономиката си има свои термини и ключови думи и вие вероятно сте ги виждал/а в обявите за работа. Включете ги във вашата автобиография написани по същия начин. Ако те са написани с абривиатура (със съкращение), то напишете ги и вие така. Например, ако в обявата се казва, че кандадатите трябва да имат бакалавърска степен, то не забравяйте да включите израза „бакалавърска степен“ в CV-то си.

            Също така, докато много от термините са характерни само за отделните сфери на бизнеса, то има и такива, които са общи за всички. Такива са например: решаване на проблеми, работа в екип, лидерство, развитие на бизнеса и други.

            Търсещите работа трябва да поставят компютърните си умения на видно място в автобиографиите си, тъй като някои работодатели могат да имат предубеждението, че даден по-възрастен кандидат не е толкова добре запознат с технологиите, както би бил един по-млад кандидат.

            Понякога използването на фрази като: „ръководи екип“ или „работи с екип“, вместо „работи с екип“ може да ви изиграе лоша шега. Разликата е много тънка, но за някои работодатели е много важна.

            И все пак, не бива да се прекалява с ключовите думи. Колкото и да е важно да използвате ключови думи, за да ви забележат, все пак украсяването на автобиографията ви с прекалено много модерни думички, които не отразяват точно вашият досегашен опит, може да се обърне срещу вас. Задръстването с ключови думи по отношение на уменията ви може да заблуди първоначалното сканиране на автобиографията ви чрез компютърен софтуер, но един опитен работодател ще прозре истината през тях.

          Ключовите думи обаче няма да ви помогнат при първоначалното прочитане от софтуер, ако те не могат да се четат от него поради някакви причини. Например, ако сте ползвали необичанен цвят на хартията (различен от белия), това може да затрудни сканиращия софтуер. Ако пък пращате автобиографията си по електронен път, то често може би може да избирате между текстови вариант или HTML вариант. Втория вариант може да е по-естетичен, но първия е по-лесен за отваряне и четене и се препоръчва именно той.

 

Няколко допълнителни съвета:

1. Не бъдете скромен/скромна, когато описвате вашите постижения. Използвайте конкретни цифри и данни, за да покажете с какво сте допринесли за развитието на бившите ви местоработи.
2. Сканирайте длъжностната характеристика и други подобни характеристика за ключови думи и термини, които да включите в автобиографията си.
3. Проверете отзивите за миналите ви представяния и вижте какъв е специфичния начин, по който бившия ви шеф или колеги са хвалили работата ви.

 

Източник: http://guides.wsj.com

 

Как се пише добра автобиография (CV)?

www.000webhost.com