Business Lessons

gallery/creative_logo2

Как да се държим по време на интервю?

          Винаги помнете, че интервюиращият ви е заинтересован от това с какво може да сте от полза вие за длъжността и за организацията. Това означава, че трябва да говорите само за неща, които сте вършили досега и за които може да говорите в детайли, а пропуснете тези, в които участвате само повърхностно или не изцяло. Когато отговаряте на въпросите ползвайте местоимението „аз“, а не „ние“. За някои хора това е трудно, тъй като са свикнали да говорят от името на екипа си. Добрите отговори обикновено започват с изрази като: „Реших да...“, „Първата ми стъпка беше да...“, „Направих преглед на...“, „Личната ми отговорност беше да...“.

          Всички примери, които ползвате, за да илюстрирате по-добре това, което казвате, трябва да са специфични и да се отнасят дирекно до това, което ви питат. Изяснете всичко, за което не сте сигурни, че сте разбрали – интервюиращият би предпочел да отдели няколко секунди за да перефразира въпроса си, отколкото да слуша отговор, който няма общо с въпроса.

          Ако ви се налага да помислите върху въпроса, винаги е по-добре да помолите да се върнете на него по-късно. Често става така, че с напредването на интервюто започвате да се чувствате по-удобно и отговорът на отложения въпрос ще изплува от само себе си. Винаги бъдете честни и не се опитвайте да правите или казвате нещо само за да запълните тишината.

         В някои случаи интервюиращият може нарочно да ви провокира, като ви каже нещо, за което знае че най-вероятно няма да се съгласите с цел да ви постави под стрес и да види как ще реагирате. Това, че го прави може да се тълкува като добър знак за това, че е е доволен от това как сте се справили с въпросите относно базовите умения и сега се опитва да разбере как бихте се справили, ако докато работите се окажете в някакъв спор с колегите си или с началника си. Някои от кандидатите, които досега са се справили добре се предават и се съгласяват с интевюиращия без да защитят гледната си точка. Други пък вземат нещата лично и влизат в конфронтация.

         Винаги е добре да знаете, че властта е предимно в ръцете на интервюиращия, който обикновено вижда нещата по свой собствен начин и ще се противопостави на всичко, което не е правилно според него. Ако имате тотални различия в мненията с интервюиращия, то това може да се превърне в сериозен проблем. Затова трябва да бъдете внимателни. Спазвайте следните правила:

       - Ако не сте съгласни с нещо, което интервюиращият казва, първо проверете дали пък случайно не сте недоразбрали нещо. Задавайте въпроси, за да изясните какво е неговото мнение, като демонстрирате стремеж по-скоро да изясните фактите, отколкото да изкажете своето мнение.

       - Никога не се конфронтирайте. Някои въпроси нарочно са направени така, че да може да се разбере как бихте се справили, ако възникне несъгласие. Вие несъмнено не искате да изглеждате като слаб човек, който се съгласява с всичко, но не бихте и желали да ви смятат за човек, с който е трудно да се работи. Затова е важно да намерите баланса и да изказвате мнението си без да се конфронтирате с никого.

       - Ако смятате, че сте прав и сте решили да отстоявате гледната си точка, направете го по учтив начин. По този начин другите ще разберат, че нямате тотални различия с тях, а просто имате различни виждания за някои от нещата. От поведението ви по време на интервюто зависи това по какъв начин интерюиращия ще си ви предстви изпълнявайки длъжността си.

        Посочените по-горе неща са валидни за всички интервюта, с изключение на конфронтацията. Имайте предвид, че ако се конфронтирате, то най-вероятно ще се сблъскате с много хора, работещи във фирмата, в която кандидатствате, които споделят мнението и разбиранията на интервюиращия. Може да има и хора, които да споделят вашето мнение, но е много вероятно те да си замълчат и да не ви подкрепят. Това означава, че конфронтацията от какъвто и да е вид е само във ваша вреда.

        Не е изключено интервюто да се провежда само за да се измъкне информация за конкуренцията по интелигентен начин, отколкото наистина да се търси кандидат за някаква позиция. Затова бъдете внимателни, когато кандидатсвате за работа при някой от конкурентите на фирмата, в която работите в момента. Не се страхувайте да откажете да отговорите на въпрос, който касае вътрешна информация за настоящия ви работодател. Ако интервюто е истинско (с цел търсене на персонал, а не на информация), то това няма да бъде във ваша вреда, а напротив – ще покажете, че сте лоялен към работодателя си.

        В някои случаи може да попаднете на интервюиращ, който не е много опитен и може да се окаже по-нервен от самия вас. Това е характерно за първите интервюта, на които по-висшите мениджъри възлагат на по-младшите да направят интервютата. Може дори да се случи и така, че интервюиращият съвсем да не е в час как се прави интервю. Ако усетите, че сте интервюиран от някой, който няма опит, то тогава е най-добре да се опитате да му помогнете. Например, неопитният интервюиращ най-често задава затворени въпроси с отговори „да“ или „не“. Ако това се случи, то поемете инициативата и му дайте пълен отговор на въпроса, дори и да не ви е зададен точно по този начин. Ако давате отговори само с една дума ще изглеждате не само рязък, но това може да изнерви интерюиращия, който може да не осъзнава, че всъщност задава затворени въпроси.

 

 

www.000webhost.com