Business Lessons

gallery/creative_logo2

Как да бъдете добър учител?

      Ако призванието ви е да бъдете учители на деца или просто ви се налага да обучавате колегите си в работата, то вие много добре знаете, че е това е голяма отговорност. За да бъдете по-добри в работата си и по-интересни за учениците си ви предлагаме пет лесни стъпки по пътя на постигането на тези цели.

Стъпка 1:
Бъдете добрия пример!
    Когато изисквате от учениците да се държат или говорят по един или друг начин, трябва и Вие самият да го правите. Ако говорите едно, а правите друго, ще загубите уважението на децата и в същото време ефектът ще е нулев.

Стъпка 2:
     Направете уроците си по-интересни!
    Използвайте документални филми, за да онагледите уроците си. Също така може да използвате и много и различни изображения, също служещи за онагледяване на думите ви.

Стъпка 3:
    Направете учениците си част от промяната!
    Вече много хора разбраха, че трябва да пазят околната среда. Включете вашите ученици в дейност, която спомага за опазването на природата. Може например да си направите био-градинка, в която да работите заедно и след това да се наслаждавате на вкусни плодове и зеленчуци.

Стъпка 4:
    Ползвайте метода "мозъчна атака"!

    При този метод всички сядат и дават идеи по даден проблем. Всички идеи се записват, като никоя идея не бива да бъде критикувана. След това се отсяват най-добрите идеи и се работи по тях.

    Включвайки учениците в разработването на идеите, ще ги накарате да се почувстват значими и ще ги мотивирате да дават своя принос в разрешаването на възникналия проблем.

 


   


 

www.000webhost.com